Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Studentský parlament GOP

V letošním školním roce 2017/2018 se z iniciativy studentů zrodila nová organizace, Studentský parlament GOP. Jedná se o samostatnou, nezávislou složku našeho gymnázia, která je výhradně aktivitou studentstva.

Celý článek »

Volby do Školské rady Gymnázia Oty Pavla

Harmonogram 23. 4. 2018 volba zákonných zástupců nezletilých studentů 5. 4. 2018 volba pedagogických pracovníků 23. 4. 2018 volba zástupců zletilých studentů Bližší informace Volby pro další tříleté období do Školské rady Gymnázia Oty Pavla

Celý článek »

Aktuální počty přihlášek ke studiu

Ke dni 28. 2. 2018 evidujeme 216 přihlášek k šestiletému studiu a 57 přihlášek ke čtyřletému studiu. Přihlášky je nutné odevzdat do 1. března 2018 osobně až do 17:00 paní Janě Špaňhelové nebo prostřednictvím České

Celý článek »

Imatrikulace 2017

Dne 8. listopadu 2017 se od 15:00 konala slavnostní imatrikulace pro nově příchozí studenty GOP ze tříd 1. S a 1. A. Místem konání byl Kulturní dům U Koruny v Radotíně.

Celý článek »

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Gymnázia Oty Pavla proběhne 5. prosince 2017 od 16:00 do 18:00 v budově školy. Přijďte se informovat o studiu, učebních plánech a přijímacím řízení.

Celý článek »