Informace k podobě maturitní zkoušky pro zkušební období roku 2021

Vysvědčení a studijní volno

 • 14. květen 4.A, 6.S vysvědčení za poslední ročník
 • 17. – 21. květen studijní volno, příprava na maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

 • 24. květen matematika, anglický jazyk
 • 25. květen český jazyk a literatura
 • 26. květen matematika rozšiřující, francouzský a německý jazyk
 • 7. červen zpřístupnění výsledků didaktických testů (CERMAT)

Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky

 • 27. duben 2021 praktická zkouška hudební výchova

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

 • 1. – 4. červen 4.A, 6.S ústní zkoušky před maturitní komisí

Maturitní vysvědčení

 • 10. červen 16 h slavnostní rozdávaní maturitních vysvědčení, Atrium ZŠ Radotín

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Oty Pavla, školní rok 2020/21 (stáhnout soubor PDF)

Podrobný přehled aktuálních změn MŠMT v koncepci maturitních zkoušek v roce 2021 naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Termíny písemných prací

 • Písemné práce český jazyk 6. 4. 2021
 • Písemné práce cizí jazyky 7. 4. 2021

Termíny ústních zkoušek

 • Ústní zkoušky proběhnou 17. – 21. 5. 2021

Popis profilové část maturitní zkoušky (školní část) v roce 2022

Žáci Gymnázia Oty Pavla budou v roce 2022 v profilové části maturitní zkoušky maturovat povinně (dle § 79 novely č. 284/2020 školského zákona) z českého jazyka a literatury, a pokud si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk, také z tohoto cizího jazyka, a to formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a formou písemné práce následujícího rozsahu:

 • český jazyk, rozsah písemné práce min. 500 slov, délka písemné práce včetně výběru zadání 240 minut
 • anglický jazyk, rozsah písemné práce min. 220 – max. 270 slov, délka písemné práce včetně výběru zadání 90 minut
 • francouzský jazyk, rozsah písemné práce min. 200 slov, délka písemné práce včetně výběru zadání 90 minut
 • německý jazyk, rozsah písemné práce min. 200 slov, délka písemné práce včetně výběru zadání 90 minut


Profilová část maturitní zkoušky se skládá z dalších 2 předmětů dle vlastní volby z nabídky:

 • cizí jazyk (pokud si žák zvolí matematiku ve státní části) – písemná práce (rozsah a délka viz výše) a ústní zkouška
 • matematika – ústní zkouška
 • fyzika – ústní zkouška
 • chemie – ústní zkouška
 • biologie – ústní zkouška
 • zeměpis – ústní zkouška
 • dějepis – ústní zkouška
 • společenské vědy – ústní zkouška
 • informační a komunikační technologie – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
 • výtvarná výchova – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
 • hudební výchova – praktická zkouška (max.15 min.) a ústní zkouška


Pokud žák Gymnázia Oty Pavla nebude maturovat ve společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka, musí v profilové části maturitní zkoušky povinně složit zkoušku z jednoho cizího jazyka.

Žák může jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka jazykovým certifikátem dle seznamu zkoušek uvedených v příloze (dle §81odst. 7 školského zákona).

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Popis společné části (státní část) maturitní zkoušky v roce 2022

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák zvolí matematiku nebo cizí jazyk, který je vyučován na Gymnáziu Oty Pavla. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující.


Všichni žáci podají přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období.

Popis maturitní zkoušky Gymnázia Oty Pavla vychází z platných předpisů: Školský zákon č. 561/2004 (novely č. 284/2020 Sb. a č. 349/2020 Sb.) a vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů.