Informace k maturitním zkouškám

Praktické zkoušky, obhajoby prací společné části maturitní zkoušky

 • 28. květen 2020
 • od 14:00 praktické zkoušky hudební výchova
 • od 14:30 obhajoby prací výtvarná výchova

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

Ústní zkoušky před maturitní komisí

 • 10. – 12. 6. 2020 4.A
 • 10. – 15. 6. 2020 6.S

Slavnostní rozdávání maturitních vysvědčení

 • 18. červen 2020, 16:00, Atrium ZŠ Radotín

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

Žáci Gymnázia Oty Pavla budou v roce 2019 v profilové části maturitní zkoušky maturovat povinně ze 3 předmětů podle vlastní volby z následující nabídky: český jazyk, cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština), matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, společenské vědy, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova, hudební výchova.

Pokud žák Gymnázia Oty Pavla nebude maturovat ve společné části maturitní zkoušky (zadávaná státem) z cizího jazyka, musí v profilové (školní) části maturitní zkoušky povinně složit zkoušku z jednoho cizího jazyka.

Volbu zkoušek státní i profilové části provede žák Gymnázia Oty Pavla tak, aby maturoval minimálně ze 4 různých předmětů.

Forma profilové maturitní zkoušky

 • Písemná a ústní zkouška: český jazyk
 • Ústní zkouška: cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, ICT, společenské vědy
 • Maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška: výtvarná výchova
 • Praktická zkouška a ústní zkouška: hudební výchova
 • Nepovinná zkouška: matematika (formou didaktického testu)

Podrobnosti o zadání, tématech, rozsahu a podobě školní části maturitní zkoušky sdělí učitelé Gymnázia Oty Pavla žákům do 30. 10. 2019.

Žák může jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka jazykovým certifikátem dle seznamu jazykových zkoušek uvedených v příloze (dle §81c novely školského zákona č. 82/2015 Sb.).

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky (dle §19a novely vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou č. 311/2016)

Státní (společná) část maturitní zkoušky

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky:

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák zvolí cizí jazyk nebo matematiku. Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka se skládají z dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.

Povinné i nepovinné zkoušky společné části konají žáci v jedné úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků k maturitní zkoušce.

Okruhy ústních maturitních zkoušek z cizích jazyků

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka