Informace k podobě maturitní zkoušky na Gymnáziu Oty Pavla pro jarní zkušební období roku 2024

Popis maturitní zkoušky Gymnázia Oty Pavla vychází z platných legislativních předpisů: Školský zákon č. 561/2004 (novely č. 284/2020 Sb. a 349/2020) a vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů.

Popis profilové části maturitní zkoušky (školní část) v roce 2024 (20. – 24. 5. 2024)

Žáci Gymnázia Oty Pavla budou v roce 2024 v profilové části maturitní zkoušky maturovat povinně (dle § 79 novely č. 284/2020 školského zákona) z českého jazyka a literatury, a pokud si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk, také z tohoto cizího jazyka, a to formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a formou písemné práce následujícího rozsahu:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z dalších 2 předmětů dle vlastní volby z nabídky:

Pokud žák Gymnázia Oty Pavla nebude maturovat ve společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka, musí v profilové části maturitní zkoušky povinně složit zkoušku z jednoho cizího jazyka.

Žák může jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka jazykovým certifikátem dle seznamu zkoušek (stáhnout PDF) uvedených v příloze (dle §81odst. 7 školského zákona).

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Popis společné části (státní část) maturitní zkoušky v roce 2024 (od 2. 5. 2024)

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák zvolí matematiku nebo cizí jazyk, který je vyučován na Gymnáziu Oty Pavla. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce ČJL 2023/2024 (stáhnout PDF).

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující.

Všichni žáci podají přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období.

Maturitní zkoušky 2023 Gymnázium Oty Pavla

Písemné práce profilové části maturitní zkoušky

 • 5. duben, písemná práce, od 8:00, Český jazyk a literatura
 • 6. duben, písemná práce, od 8:00, Anglický jazyk
 • 7. duben, písemná práce, od 8:00, Francouzský jazyk, Německý jazyk

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky


Písemné práce probíhají prezenčně, píší se perem (s modrou či černou náplní) na stanovený papír s razítkem školy. Nepovoluje se gumovací pero. Počítačová forma písemné práce je umožněna žákům dle posudků specifických poruch učení.

Vysvědčení a studijní volno

 • 29. duben, 4.A, 6.S, rozdávání vysvědčení za 2. pololetí
 • od 5. května, studijní volno, příprava na maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

 • 2. květen, didaktické testy, od 8:00, Matematika
  • od 13:00, Anglický jazyk
 • 3. květen, didaktické testy, od 8:00, Český jazyk a literatura
 • 4. květen, didaktické testy, od 8:00, Matematika rozšiřující
  • od 13:00, Francouzský jazyk
 • do 15. května, Centrum zpřístupní výsledky didaktických testů (§22 vyhl.177/2009)
 • do 16. května žáci obdrží e-mailem protokol o výsledcích didaktických testů

Ústní zkoušky a obhajoby profilové části maturitní zkoušky

 • 16. – 19. květen, 4.A, 6.S, ústní zkoušky před maturitní komisí
 • 26. květen, 16h, slavnostní rozdávaní maturitních vysvědčení, Atrium ZŠ Radotín

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Oty Pavla, školní rok 2020/21 (stáhnout soubor PDF)

Popis profilové část maturitní zkoušky (školní část) v roce 2022

Žáci Gymnázia Oty Pavla budou v roce 2022 v profilové části maturitní zkoušky maturovat povinně (dle § 79 novely č. 284/2020 školského zákona) z českého jazyka a literatury, a pokud si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk, také z tohoto cizího jazyka, a to formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a formou písemné práce následujícího rozsahu:

 • český jazyk, rozsah písemné práce min. 500 slov, délka písemné práce včetně výběru zadání 240 minut
 • anglický jazyk, rozsah písemné práce min. 220 – max. 270 slov, délka písemné práce včetně výběru zadání 90 minut
 • francouzský jazyk, rozsah písemné práce min. 200 slov, délka písemné práce včetně výběru zadání 90 minut
 • německý jazyk, rozsah písemné práce min. 200 slov, délka písemné práce včetně výběru zadání 90 minut


Profilová část maturitní zkoušky se skládá z dalších 2 předmětů dle vlastní volby z nabídky:

 • cizí jazyk (pokud si žák zvolí matematiku ve státní části) – písemná práce (rozsah a délka viz výše) a ústní zkouška
 • matematika – ústní zkouška
 • fyzika – ústní zkouška
 • chemie – ústní zkouška
 • biologie – ústní zkouška
 • zeměpis – ústní zkouška
 • dějepis – ústní zkouška
 • společenské vědy – ústní zkouška
 • informační a komunikační technologie – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
 • výtvarná výchova – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
 • hudební výchova – praktická zkouška (max.15 min.) a ústní zkouška


Pokud žák Gymnázia Oty Pavla nebude maturovat ve společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka, musí v profilové části maturitní zkoušky povinně složit zkoušku z jednoho cizího jazyka.

Žák může jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka jazykovým certifikátem dle seznamu zkoušek uvedených v příloze (dle §81odst. 7 školského zákona).

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Popis společné části (státní část) maturitní zkoušky v roce 2022

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák zvolí matematiku nebo cizí jazyk, který je vyučován na Gymnáziu Oty Pavla. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující.


Všichni žáci podají přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období.

Podrobný přehled aktuálních změn MŠMT v koncepci maturitních zkoušek naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Popis maturitní zkoušky Gymnázia Oty Pavla vychází z platných předpisů: Školský zákon č. 561/2004 (novely č. 284/2020 Sb. a č. 349/2020 Sb.) a vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů.