Proč jsme vybrali Otu Pavla

"Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího už nepřijde."

Ota Pavel

Na základě doporučení České školní inspekce a Školského úřadu Prahy 5 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR gymnáziu v Radotíně 1. února 2000 čestný název Gymnázium Oty Pavla. Dne 19. září 2000 byla ve škole za účasti rodiny Pavlových, Školského úřadu Prahy 5 a Městské části Praha-Radotín slavnostně otevřena stálá expozice o životě a díle spisovatele a novináře Oty Pavla. V souvislosti s udělením čestného názvu bylo také vytvořeno logo školy. Motivem se stal trilobit, jako symbol související s geologickým profilem údolí Radotínského potoka.

Dlouholetá tradice přátelských a dobrých mezilidských vztahů, poctivá a úspěšná každodenní, někdy i mravenčí práce pedagogů malé školy postavené na břehu řeky Berounky mě přivedly k myšlence spojit tyto tradice s osobností člověka s nepředstíranou láskou k životu, přírodě, sportu a k lidem, osobností nesmiřitelného bojovníka se zlem, který miloval zákoutí Berounky nejen pod Křivoklátem, ale i v Radotíně. Pavlovy povídky prostoupené veselím, optimismem a smutkem zároveň, láskou k rodičům i dětem zůstávají uchovány v nejednom z nás téměř stejně jako vzpomínky radotínských gymnazistů na oblíbené profesory, kamarády, na školní léta.

Jana Hrkalová, ředitelka školy