Obory které lze na Gymnáziu Oty Pavla studovat

Charakteristika vyučovaných oborů

Všeobecné studium dává všeobecný základ humanitních, přírodovědných a technických věd, důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Studenti s nejlepšími výsledky v cizích jazycích mají možnost zakončit studium jednou z mezinárodně platných zkoušek z anglického jazyka.

Studenti se zapojují do mnoha projektů, úzké styky udržujeme s British Council, Goethe-Insitut a Kulturním centrem Francouzského velvyslanectví v Praze. Naše škola plně podporuje rozvoj talentovaných studentů nejen v cizích jazycích, ale i v technických, přírodovědných a humanitních oborech.

Povinné a volitelné předměty

Ve všech třídách se povinně vyučuje angličtina, jako druhý cizí jazyk němčina nebo francouzština. Od druhého ročníku nabízíme studentům profilaci dle široké nabídky volitelných předmětů: latina, ruština, deskriptivní geometrie, programování, konverzace z jazyků (v angličtině rodilý mluvčí), semináře ze všech hlavních předmětů, dějiny umění, aplikace výpočetní techniky.