Organizace roku

Organizace školního roku 2022/2023 (roční plán)

Srpen
 • 29. 08. 2022 / pondělí / nástup do školy pro pedagogické pracovníky
 • do 31. 08. 2022 / dodatečné zkoušky, příprava školního roku
 • Září
 • 01. 09. 2022 / čtvrtek / začátek období školního vyučování
 • 28. 09. 2022 / středa / Den české státnosti
 • 29. – 30. 9. 2022 / čt, pá / exkurze, projekty všech tříd
 • Říjen
 • 26. a 27. 10. 2022 /  st, čt / podzimní prázdniny
 • 28. 10. 2022 / pátek / Den vzniku samostatného československého státu
 • Listopad
 • 03. 11. 2022 / čtvrtek / 1. čtvrtletí školního roku, pedagogická rada + třídní schůzky rodičů
 • 17. 11. 2022 / čtvrtek / Den boje za svobodu a demokracii
 • 24. – 26. 11. 2022 / čt – so / veletrh Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha
 • Prosinec
 • 01. 12. 2022 / čtvrtek / ukončení přihlášek žáků k maturitním zkouškám (MZK)
 • 06. 12. 2022 / úterý / Den otevřených dveří GOP
 • 23. 12. 2022 / pátek / zahájení vánočních prázdnin
 • Leden
 • 03. 01. 2023 / úterý / začátek vyučování v novém roce
 • 26. 01. 2023 / čtvrtek / pedagogická rada 1. pololetí
 • 31. 01. 2023 / úterý /  ukončení vyučování v 1. pololetí
 • Únor
 • 03. 02. 2023 / pátek / pololetní prázdniny
 • Březen
 • 01. 03. 2023 / středa / odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení
 • 02. 03. 2023 / čtvrtek / maturitní ples SRPŠ, Radiopalác
 • 13. – 19. 03. 2023 / po – ne / jarní prázdniny
 • Duben
 • 04. 04. 2023 / úterý / 3. čtvrtletí školního roku – třídní schůzky rodičů
 • 03. – 05. 04. 2023 / po – st / písemné práce český jazyk, cizí jazyky – profilová část MZK
 • 06. 04. 2023 / čtvrtek / velikonoční prázdniny
 • 07. a 10. 04. 2023 / pá, po / Velký pátek, Velikonoční pondělí
 • od 12. 4. 2023 / přijímací zkoušky – jednotný test MŠMT český jazyk a literatura, matematika / termíny jednotných přijímacích zkoušek stanoví MŠMT do 30. 9. 2022
 • 24. 04. 2023 / pondělí / pedagogická rada maturitních ročníků
 • Květen
 • 01. a  08. 05 2023 / pondělky / Svátek práce a Den vítězství
 • 02. – 05. 05. 2023 / společná část MZK – didaktické testy
 • 16. – 19. 05. 2023 / ústní zkoušky profilové části MZK
 • Červen
 • 22. 06. 2023 / čtvrtek / pedagogická rada
 • 30. 06. 2023 / pátek / konec období školního vyučování – platný harmonogram MŠMT
 • Září 2022 (měsíční plán)

  1. 9.
  8:00 / zahájení školního roku 2022/2023
  10:00 / provozní porada – účast všichni, učebna č. 26
  11:00 / porada vedoucích předmětových komisí – ředitelna

  1. – 3. 9.
  1.S, 1.A seznamovací soustředění, Šlovice Hřebečníky
  ped. dozor: prof. Sukeníková, prof. Cieslar
  org. zajištění: Feelnat-Feeling Nature o.s.

  2. 9.
  1.- 2. vyuč. h. třídnické hodiny – TU
  3. – 4. h. výuka dle řádného rozvrhu

  od 5. 9.
  výuka dle řádného rozvrhu včetně odpolední výuky

  5. 9.
  1.A, 1.S
  2. – 2. vyuč. h.
  třídnické práce

  6. 9.
  2. termín maturitních zkoušek
  org. dle zvl. rozpisu

  23. – 2. 10.
  4.S, 2.A
  zahraniční exkurze Francie, Provence
  vedoucí exkurze: prof. Duroňová
  pedagogický dozor: prof. Stenská, Kouhoutová
  pedagogický dozor a zdravotník:  prof. Jiroušková

  26. 9. – 30. 9.
  3.S
  sportovní herní kurz, Dobronice
  vedoucí kurzu: prof. Blažíčková
  ped. dozor: prof. Sedlák, zdravotník: prof. Janáková

  28. 9.  út
  Den české státnosti

  29. – 30.9.
  exkurze, projekty tříd 1.S, 2.S, 5.S, 6.S, 1.A, 3.A, 4.A,
  žáci 2.A, 4.S, kteří nejeli do Francie