Informace o studiu

Obory

Vzdělávací program a učební plán pro čtyřleté a šestileté studium. Charakteristika vyučovaných oborů. Povinné a volitelné předměty.

Maturita

Veškeré informace k maturitním zkouškám. Profilová (školní) a státní část zkoušky. Okruhy z jazyků a seznam povinné četby.

Organizace roku

Kdy začíná a končí školní rok? Kdy jsou prázdniny? Časový harmonogram na celý rok i jednotlivé měsíce.

Rozvrhy hodin

Rozvrh pro všechny třídy ve školním roce ze systému Bakaláři.

Aplikace Bakaláři

Informace o aplikaci, informace o získání přístupových údajů a aplikací pro mobilní zařízení.

Školní řád

Školní řád Gymnázia Oty Pavla a pravidla klasifikace hodnocení výsledků vzdělávání žáků.