Historie od roku 1928 až do současnosti

Budova dnešního gymnázia pochází z roku 1928, kdy byla vystavěna pro Masarykovu měšťanskou školu. V roce 1953 se začala psát historie radotínského gymnázia, jehož názvy včetně délky studia i pojetí vzdělávání byly vlivem mnoha školských reforem několikrát změněny. V roce 1953 byla  založena nejprve jedenáctiletá střední škola, později dvanáctiletá střední škola, v roce 1961 střední všeobecně vzdělávací škola se zaměřením všeobecným a matematicko-fyzikálním.

Teprve rokem 1968 dochází ke zrušení jednotného středního školství v celé tehdejší republice a tyto školy jsou nejen přejmenovány, ale i proměňovány na tradiční čtyřletá gymnázia. Gymnázium v Radotíně otevírá v tomto období humanitní a přírodovědné zaměření studia. Tato zaměření studia byla v devadesátých letech vystřídána všeobecným zaměřením všech tříd včetně nového šestiletého studijního cyklu gymnázia, který byl otevřen v roce 1994.

V roce 1997 v rámci programu tzv. optimalizace ministerstva školství byl však tento studijní program zrušen. Ve školním roce 2002/2003 bylo pro čtyřletý cyklus otevřeno vedle všeobecného zaměření i nové jazykové zaměření. Školním rokem 2006/2007 bylo opět otevřeno šestileté studium, a sice všeobecné s rozšířenou výukou anglického jazyka. Budou tak vedle sebe studovat žáci čtyřletého i šestiletého studijního cyklu. Čestný název Gymnázium Oty Pavla byl škole propůjčen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. února 2000 a je výrazem uznání dobré dlouholeté práce školy.

GOP historie razítka

Přehled ředitelů

1998 – současnost
RNDr. Jana Hrkalová

1986 – 1998
Marie Pacourková

1984 – 1986
Jaroslava Nekvapilová

1975 – 1984
PhDr. Drahomíra Irglová

1970 – 1974
Michal Krička

1953 – 1970
Miroslav Lebeda