Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Odvěký nepřítel veřejného projevu

Prezentovat je pro mnoho lidí složitou záležitostí. Mnoho lidí bojuje s trémou a přemýšlí nad vším možným i nemožným, co by se mohlo nepodařit. Ráda bych řekla, že toto přesně není můj případ, bohužel tomu tak ale je. Přišla jsem ale na jednu takovou otravnou pravdu o tom, jak se zlepšovat. Člověk to prostě musí zkoušet do té doby, než se to povede. A nejlepší je, když má jako porotu nezaujaté posluchače. Přesně takovouto příležitost zdokonalit své prezentační schopnosti jsem dostala, když jsem se 25. 3. zúčastnila Studentského projektového fóra pořádaného pražským Gymnáziem Na Zatlance.

Společně s dalšími studenty jsem odprezentovala svůj projekt, při čemž jsem čelila svému odvěkému strachu. I přes obávanou přísnost porotců jsem se tedy rozhodla postavit se před obecenstvo a začít mluvit. Tak jako vždycky, začátek byl nejhorší. Všichni na vás koukají a jediné, co v té chvíli chcete udělat, je vzít nohy na ramena a utéct pryč. I přes všechen stres se mi ale podařilo projev dokončit. Poté následovala druhá část, kde si vzala slovo porota, ptala se na detaily a podala zpětnou vazbu na můj projev. Vesměs to byly pozitivní komentáře, které mi dodaly větší jistotu do budoucna. Jeden z porotců si dokonce mé úzkostné přecházení vyložil jako „taneční kreace“, které sice dle jeho slov nebyly při prezentování příliš vhodné, ale rozhodně prý ozvláštnily zmiňovaný projev.

Závěrem tedy mohu nadšeně říci, že prezentování se pro mě s dalším „veřejným projevem“ stalo o něco jednodušší a moje tréma z dalších podobných vystoupení lehce ustoupila.

Sandra Barčanská, 5.S

Co je vlastně Studentské projektové fórum?

Tato jednodenní akce je určena studentům středních škol a jedná se o nesoutěžní přehlídku studentských prací. Co je možné prezentovat? Může to být školní i mimoškolní projekt, něco, čemu studenti věnovali v předchozím školním roce nadstandardní čas a energii, co sami považují za přínosné, užitečné či hodno zveřejnění. Účastníci jsou rozděleni do dvou sekcí: přírodovědně-technické a humanitní. Každý příspěvek trvá 15 minut, stejný čas je věnován reflexi od poroty. Porota přitom hodnotí nejen věcnou stránku věci, ale i prezentační dovednosti, flexibilitu a pohotovost studentů.

Studenti zde mají možnost prezentovat svou práci před širším publikem, zlepšit si své prezentační dovednosti, získat zpětnou vazbu od odborníků a vysokoškolských pedagogů. Prezentovat může jedinec nebo i skupina: v minulých letech naši studenti např. prezentovali projekt 100leté výročí republiky, studentský časopis Tragopan, Ester Horálková představila svůj kreativní literárně-výtvarný přístup k interpretaci beletrie.

Pavlína Krupová

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Přečti a natoč 2024: Muž a žena

Ve čtvrtek 9. května 2024 se v aule základní školy konal již čtvrtý ročník filmového festivalu našeho gymnázia. Diváci měli možnost zhlédnout 9 krátkých filmů z amatérských dílen našich studentů, aby následně rozhodli, který z nich je podle jejich mínění ten nejzdařilejší. Každá třída (kromě

Celý článek »

Kácovské soustředění těsně před maturitami 2024

Tentokrát jsme nejeli do neznáma, ale nějaká ta překvapení se přece jenom konala. Už jenom cestování po české železnici je zážitkem. A nemyslím jen malebnost krajiny vůkol, o rozmarech májového počasí ani nemluvě, ale také třeba náhradní autobusovou dopravu, obsluhovanou pracovníky ne úplně nadšenými z nestandardních

Celý článek »

GOP NA PRAŽSKÉM MARATONU

5. 5. 2024 se běžci GOP pod vedením pana profesora Tomáše Dostála zúčastnili, díky postupu ze semifinále, štafety v rámci pražského maratonu. Jednotlivé úseky byly rozděleny na tratě, a to s délkou 4 km, vyjma posledního, který byl 6 kilometrů dlouhý. Studenti měli sraz v centru hlavního města

Celý článek »

Po stopách Karla IV. aneb 1.A na Karlštejně

V úterý 7. 5. 2024 se naše třída 1.A vydala na literárně-historickou exkurzi na blízký Karlštejn. Třída byla rozdělena na 2 skupiny po 15 lidech. Každý ze třídy měl partnera do dvojice, se kterým připravoval před výletem mluvní výstup o určité části nebo zajímavosti Karlštejna.

Celý článek »

Dějepisné déjà vu

V posledních letech se nám v Dějepisné soutěži gymnázií dařilo, každým rokem jsme své nejlepší umístění o něco vylepšovali a loni v listopadu jsme dosáhli svého (snad opět jen prozatímního :-)) maxima – devátého místa v celostátním kole, kterému předcházela výhra v kole krajském. O

Celý článek »

GOP ON TOP aneb jak běžci z GOP ovládliPrahu

Psal se 23. duben 2024 a na výstavišti v pražských Holešovicích se na Juniorském maratonu 2024 sešel tým běžců z radotínského gymnázia, aby se utkal s ostatními pražskými gymnázii. Tým sestavil pan profesor Dostál následovně: Claudia Aldrovandi a Amélie Klajmonová ze třídy 3.S, Anežka Sladká z 5.S, Prokop Diviš

Celý článek »

O ženách a jiných lidech

Minulý pátek (12. 4. 2024) se v učebně H1 konala další Filmová noc, tentokrát na téma feminismu a postavení žen ve společnosti. Jako první jsme zhlédli film Sufražetka, který nás zanesl do Anglie na začátku minulého století mezi ženy, které bojovaly o volební právo. Dalším

Celý článek »

Odvěký nepřítel veřejného projevu

Prezentovat je pro mnoho lidí složitou záležitostí. Mnoho lidí bojuje s trémou a přemýšlí nad vším možným i nemožným, co by se mohlo nepodařit. Ráda bych řekla, že toto přesně není můj případ, bohužel tomu tak ale je. Přišla jsem ale na jednu takovou otravnou pravdu

Celý článek »

Po stopách F. Kafky

Ve čtvrtek 14. 3. se němčináři ze 4.A nesešli jako obvykle ve školních lavicích, nýbrž na Staroměstském náměstí. Naše putování po stopách Franze Kafky odstartovala zvonkohra orloje a mohli jsme začít. Nejprve nám paní profesorka Voršilková řekla stěžejní informace u domu „U Minuty“, kde Kafka

Celý článek »

Počítáme s Klokanem

Na naší škole se 22. 3. 2024 konala matematická soutěž Klokan. Soutěže se zúčastnilo 31 studentů kategorie Kadet (1.S, 2.S), 8 studentů kategorie Junior (3.S, 2.A, 4.S), 3 studenti kategorie Student (5.S). Gratulujeme nejlepším řešitelům. Jitka Frouzová

Celý článek »