Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Odvěký nepřítel veřejného projevu

Prezentovat je pro mnoho lidí složitou záležitostí. Mnoho lidí bojuje s trémou a přemýšlí nad vším možným i nemožným, co by se mohlo nepodařit. Ráda bych řekla, že toto přesně není můj případ, bohužel tomu tak ale je. Přišla jsem ale na jednu takovou otravnou pravdu o tom, jak se zlepšovat. Člověk to prostě musí zkoušet do té doby, než se to povede. A nejlepší je, když má jako porotu nezaujaté posluchače. Přesně takovouto příležitost zdokonalit své prezentační schopnosti jsem dostala, když jsem se 25. 3. zúčastnila Studentského projektového fóra pořádaného pražským Gymnáziem Na Zatlance.

Společně s dalšími studenty jsem odprezentovala svůj projekt, při čemž jsem čelila svému odvěkému strachu. I přes obávanou přísnost porotců jsem se tedy rozhodla postavit se před obecenstvo a začít mluvit. Tak jako vždycky, začátek byl nejhorší. Všichni na vás koukají a jediné, co v té chvíli chcete udělat, je vzít nohy na ramena a utéct pryč. I přes všechen stres se mi ale podařilo projev dokončit. Poté následovala druhá část, kde si vzala slovo porota, ptala se na detaily a podala zpětnou vazbu na můj projev. Vesměs to byly pozitivní komentáře, které mi dodaly větší jistotu do budoucna. Jeden z porotců si dokonce mé úzkostné přecházení vyložil jako „taneční kreace“, které sice dle jeho slov nebyly při prezentování příliš vhodné, ale rozhodně prý ozvláštnily zmiňovaný projev.

Závěrem tedy mohu nadšeně říci, že prezentování se pro mě s dalším „veřejným projevem“ stalo o něco jednodušší a moje tréma z dalších podobných vystoupení lehce ustoupila.

Sandra Barčanská, 5.S

Co je vlastně Studentské projektové fórum?

Tato jednodenní akce je určena studentům středních škol a jedná se o nesoutěžní přehlídku studentských prací. Co je možné prezentovat? Může to být školní i mimoškolní projekt, něco, čemu studenti věnovali v předchozím školním roce nadstandardní čas a energii, co sami považují za přínosné, užitečné či hodno zveřejnění. Účastníci jsou rozděleni do dvou sekcí: přírodovědně-technické a humanitní. Každý příspěvek trvá 15 minut, stejný čas je věnován reflexi od poroty. Porota přitom hodnotí nejen věcnou stránku věci, ale i prezentační dovednosti, flexibilitu a pohotovost studentů.

Studenti zde mají možnost prezentovat svou práci před širším publikem, zlepšit si své prezentační dovednosti, získat zpětnou vazbu od odborníků a vysokoškolských pedagogů. Prezentovat může jedinec nebo i skupina: v minulých letech naši studenti např. prezentovali projekt 100leté výročí republiky, studentský časopis Tragopan, Ester Horálková představila svůj kreativní literárně-výtvarný přístup k interpretaci beletrie.

Pavlína Krupová

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Sázavská pohoda s CK Povoda!

Minulý týden třída 3.A absolvovala klasickou GOP aktivitu, jíž je sjíždění malebné řeky Sázavy. Díky skvělé CK Povoda a ještě lepšímu instruktorovi Kemovi, za doprovodu pana profesora Dostála, paní profesorky Stenské a pana profesora Skály jsme zažili náramný týden v benešovské přírodě. Naše dobrodružná trasa

Celý článek »

Sbírka pro Klokánka

V týdnu od 13. do 17. května tohoto roku proběhl na naší škole charitativní sběr oděvů, obuvi, hraček, knížek a dalších užitečných věcí pro nadační fond KLOKTEX help. Reagovali jsme tak na jejich písemnou prosbu, ve které zmiňovali nedostatek výše zmíněného. Dary jsme zaplnili téměř celou

Celý článek »

Němečtí studenti v Praze

(2. část výměnného pobytu s partnerským gymnáziem ve Wurzenu) Tentokrát bylo naší hostitelskou povinností vyzvednout naše německé přátele na autobusovém nádraží na Florenci a bezpečně je dopravit do Radotína. Následovala prohlídka školy a jejího okolí. Podle rozvrhu jednotlivých studentů pak proběhla výuka s účastí německých partnerů

Celý článek »

GOP u Ignáce aneb varhanní koncert v kostele

Poprvé v historii našeho gymnázia navštívili skoro všichni stávající studenti, konkrétně šest tříd i s náležitým počtem kantorů, kostel svatého Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí. Za účelem poznání varhan a varhanní hudby. Obsadili jsme tuto památku prakticky beze zbytku na tři a půl hodiny. Celá akce

Celý článek »

Odstartuje v Plzni raketa?

V úterý 14. května jsme se v rámci semináře z fyziky vypravili navštívit Západočeskou univerzitu v Plzni. Nebyla to naše první exkurze do Plzně, do areálu univerzity jsme se měli možnost podívat již v prosinci, kdy jsme jeli podpořit naši spolužačku Sandru Barčanskou a její

Celý článek »

Souboj robotů na půdě ČVUT

Dne 25. 4. 2024 se tříčlenný tým GOP jménem Kámen zúčastnil robotické soutěži na technické fakultě ČVUT, konkrétněji na Karlově náměstí. Přípravy začaly asi dva měsíce před soutěží, kdy se zveřejnila úloha, ve které se třídily barevné kostky. První model robota byl během týdne postaven,

Celý článek »

Matematický náboj

V půlce dubna se náš tým zúčastnil soutěže Matematický náboj. Juniorský tým ve složení Vít Vycudilík, Michal Bláha, Matouš Národa, Matěj Jaroš a Oleksandr Loskot dosáhl 84. místa z 200 týmů v České republice. Seniorský tým ve složení Ondřej Sedláček, Barbora Sedláčková, Vít Stružka, Karel Buršík a

Celý článek »

Přečti a natoč 2024: Muž a žena

Ve čtvrtek 9. května 2024 se v aule základní školy konal již čtvrtý ročník filmového festivalu našeho gymnázia. Diváci měli možnost zhlédnout 9 krátkých filmů z amatérských dílen našich studentů, aby následně rozhodli, který z nich je podle jejich mínění ten nejzdařilejší. Každá třída (kromě

Celý článek »

Kácovské soustředění těsně před maturitami 2024

Tentokrát jsme nejeli do neznáma, ale nějaká ta překvapení se přece jenom konala. Už jenom cestování po české železnici je zážitkem. A nemyslím jen malebnost krajiny vůkol, o rozmarech májového počasí ani nemluvě, ale také třeba náhradní autobusovou dopravu, obsluhovanou pracovníky ne úplně nadšenými z nestandardních

Celý článek »

GOP NA PRAŽSKÉM MARATONU

5. 5. 2024 se běžci GOP pod vedením pana profesora Tomáše Dostála zúčastnili, díky postupu ze semifinále, štafety v rámci pražského maratonu. Jednotlivé úseky byly rozděleny na tratě, a to s délkou 4 km, vyjma posledního, který byl 6 kilometrů dlouhý. Studenti měli sraz v centru hlavního města

Celý článek »

Po stopách Karla IV. aneb 1.A na Karlštejně

V úterý 7. 5. 2024 se naše třída 1.A vydala na literárně-historickou exkurzi na blízký Karlštejn. Třída byla rozdělena na 2 skupiny po 15 lidech. Každý ze třídy měl partnera do dvojice, se kterým připravoval před výletem mluvní výstup o určité části nebo zajímavosti Karlštejna.

Celý článek »