Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

3. S v infocentru SÚRAO

V pátek 13. prosince 2019 jsme se s paní profesorkou Svobodovou a panem profesorem Černockým vypravili na návštěvu informačního střediska SÚRAO– Správy úložišť radioaktivního odpadu v Praze.

Návštěva předčila má očekávání. Téma radioaktivity mě vždy zajímalo, zdá se mi významné i z hlediska dnešní doby, kdy řešíme klimatickou změnu. V úvodu jsme se dozvěděli, že všechno (i my) je radioaktivní. Je to díky vesmírnému záření. Důležité ale je, že radioaktivitu přijímáme i odjinud a že máme nepřekročitelnou hranici dávky radioaktivity, které můžeme být vystaveni. Poté by bylo zasaženo naše zdraví. V prostoru informačního střediska jsme se mohli díky instalovanému detektoru částic radioaktivního záření na vlastní oči přesvědčit o tom, jak rychle se rozpadá vzorek obsahující izotop americia, že alfa částice je možné odstínit listem papíru a na konci přednášky vyhodnotit počet detekovaných částic alfa, beta i gama.

Přednášející mluvil poutavě, k tomu pouštěl i hezky zpracovanou prezentaci a dokonce i jedno video. V něm jsme se dozvěděli (a myslím, že nás to všechny zajímalo), že úložiště jsou sama o sobě bezpečná. Městům nehrozí poškození, pokud by v jejich okolí byl vybudovaný sklad radioaktivního odpadu.

Na závěr bych řekla, že jsem ráda, že jsme měli možnost se o této problematice dozvědět něco víc a poznat jednu z důležitých oblastí našeho světa.

Amélie Štěpánková, 3.S


Radioaktivita je všude kolem nás, radioaktivnímu záření jsme v průběhu svého života vystaveni všichni, jeho míra závisí na tom, kde žijeme, jak často a na jaké vzdálenosti využíváme leteckou dopravu, jakou profesí se zabýváme. Největším zdrojem radioaktivity u nás je plyn radon, který je i jednou z příčin rakoviny plic.

Radioaktivní odpad vzniká ve zdravotnictví, výzkumných laboratořích, jaderných elektrárnách. Uskladňuje se v sudu o objemu 100 litrů, který se vloží do dalšího sudu o objemu 200 l. Prostor mezi oběma sudy se vyplňuje betonem, větší sud zevně chrání antikorozní nátěr. V České republice se nacházejí tři úložiště nízko až středněaktivního radioaktivního odpadu: Richard, Dukovany a Bratrství. Zatím nemáme žádné hlubinné úložiště pro ukládání silně radioaktivního odpadu, který vzniká v jaderných elektrárnách. Vyhořelé jaderné palivo ještě zůstává aktivní po dobu až  100 000 let. Takové úložiště se musí nacházet nejméně půl kilometru pod povrchem. Výběr vhodné lokality je velmi složitý proces, který v uvažovaných lokalitách často naráží na odpor veřejnosti. Výstavba je finančně velmi náročná, uvažuje se o jejím zahájení kolem roku 2050 a uvedení do provozu nejdříve v r. 2065.

Michaela Šimánková, 3. S

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Výuka v říjnu 2020

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 10. 2020 se výuka v říjnu upravuje takto: Pro třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 3.S, 4.S, 5.S, 6.S je zakázána osobní přítomnost ve škole a pokračují v distanční výuce až do 23. 10. 2020. Na

Celý článek »

Adaptační kurz 1.S a 1.A

Začátkem září jsme my třídní 1.A a 1.S vyrazili se svými novými svěřenci na třídenní adaptační kurz do Šlovic, příjemného rekreačního areálu poblíž Berounky, obklopeného nádhernou přírodou. Cílem bylo, abychom se co nejlépe poznali, což se podařilo, myslím, na výbornou. Vedoucí z pořádající agentury připravili studentům

Celý článek »

Přechod na distanční výuku

Dle rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 1. 10. 2020 přecházejí všechny třídy vyššího stupně GOP 3.S, 4.S, 5.S, 6.S, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A na distanční výuku účinností od 5. října 2020. Organizace distanční výuky (ke stažení). Třídy nižšího stupně GOP 1. S

Celý článek »

“Nešťastná 13”

23. září 2020 se na hřišti Prag City Golf  Zbraslav uskutečnil 14. ročník MMČR středoškolských družstev v golfu. Kdo věří na nešťastnou 13, by jasně viděl příčinu bramborové medaile našeho družstva. Ano, byla to právě jamka č.13, která prověřila golfové umění našich hráčů a velkou měrou

Celý článek »

Drahomíra Irglová oceněna stříbrnou medailí Senátu PČR

U příležitosti Dne české státnosti, v pátek 25. 9. 2020, ocenil předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil stříbrnou medailí 27 českých osobností. PhDr. Drahomíra Irglová, bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získalamedaili za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů. V Hlavním sále Valdštejnského paláce předseda

Celý článek »

Nařízení Ministerstva zdravotnictví – mimořádné opatření

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 platí od čtvrtka 10.9. 2020 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Zároveň žádám všechny studenty o důsledné užívání desinfekce po příchodu do budovy školy,

Celý článek »

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest

Dle nařízení č. 8/2020 Hygienická stanice hlavního města Prahy platí od 14. 9. 2020  zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Vzhledem k nárůstu epidemie Covid19 v posledních dnech, doporučuji užívání respirátorů, roušek ve společných prostorech

Celý článek »

Větrem hnáni za poznáním

Jeden den přípravného týdne strávil i letos učitelský sbor mimo školu. Konec srpna je pro pedagogy podivným obdobím. Škola zeje prázdnotou a učitelé jsou myšlenkami zčásti v týdnech předchozích a zčásti v těch následujících. Proto se zdá být ideálním řešením společný výlet, na němž se líčí zážitky

Celý článek »

Informace pro zákonné zástupce k provozu Gymnázia Oty Pavla od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, z dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 ze dne 17. 8. 2020 a následných aktualizací plynou následující skutečnosti, které je třeba dodržet a zajistit: Od studentů se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu

Celý článek »