Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Den s absolventy GOP

Předposlední školní den se konala každoročně největší školní akce organizovaná studenty, tzv. projektový den. Po pandemické odmlce se studenti Gymnázia Oty Pavla mohli zase těšit z velkého počtu poutavých a inspirativních přednášek. Tentokrát však ne od všemožných odborníků z praxe a akademické sféry, ale od absolventů našeho gymnázia, kteří představovali vysokoškolské obory, které studují nebo již dostudovali.  Myšlenka na přeměnu obsahu projektového dne vzešla ze studentského parlamentu, kde se již delší dobu řešila problematika výběru seminářů ve druhém ročníku a kvartě a následně pak i volby vysokých škol v maturitních ročnících, kdy se zástupci tříd napříč ročníky shodli, že jak oni, tak jejich spolužáci, nedostávají dostatek podnětů pro výběr vysoké školy či zaměření v seminářích, a tak často ve výběru tápou.

Proběhlo celkem 7 přednášek z různých oborů ve dvou cyklech. Mezi přednášejícími za české vysoké školy byli: Anna Zelená (Přírodovědecká fakulta UK), Matyáš Kreuzzieger (Filozofická fakulta UK), Martina Chamrová (matfyz UK), Vojtěch Ryvola (Pedagogická fakulta UK) a Anna Lánská (Historie a religionistika na Masarykově univerzitě). Pozvání přijali také absolventi zahraničních vysokých škol Filip Ibl (University of Southampton) a Sára Kousková (University of Texas).

Po skončení přednáškových cyklů se všichni studenti a učitelé přesunuli do auly ZŠ, kde se konala debata s Jáchymem Topolem, absolventem gymnázia, renomovaným spisovatelem a dramaturgem Knihovny Václava Havla. Moderátorky Eva Čtyřoká a Isa Suchá se ujaly své role velmi dobře, díky jejich otázkám (a několika dotazům z pléna) jsme se dozvěděli, jak se studovalo a vůbec žilo za totality: studentstvo tenkrát stopovalo, sdružovalo se a vzdělávalo i mimo oficiální instituce. Další zajímavou informací bylo, že pro děti disidentů se naše gymnázium stalo útočištěm, protože leží přece jen dál od centra. I tak se ale občas stávalo, že si pro tyto studenty přijela StB, aby je odvezla k výslechu. Zjistili jsme, že Jáchym Topol není jen skvělý autor, ale i výborný vypravěč. Přinesl také velký batoh knih a nechal kolovat cenné samizdaty Revolver revue nebo třeba básnické sbírky Jaroslava Seiferta, které v 70. letech nemohly vyjít oficiálně.

Na závěr pak proběhla beseda s dalším absolventem GOP – Martinem Pokorou, ekonomem s rozsáhlými zkušenostmi z nadnárodních korporátů. Tento rozhovor vedl pan profesor Vladimír Cieslar. Zajímavostí bylo, že pan Pokora byl studentem našeho gymnázia v prvním roce učitelství pana profesora Cieslara na GOP. Z tohoto povídání jsme se dozvěděli, jak je důležité být houževnatý, pracovitý, umět jazyky, ale zároveň při pracovním pohovoru zaujmout i jistou osobitostí a odvahou.

Den s absolventy se stal zajímavou inspirací pro současné studenty, kteří měli možnost se seznámit s našimi bývalými studenty a mohli si vytvořit alespoň rámcovou představu o oborech, které je zajímají. Zároveň si poslechli povídání s osobnostmi, které ve svých oborech dosáhly úspěchu a ocenění, přesto si zachovaly nadhled a pokoru (a to nejen pan Pokora😊).

Jan Gondek, Pavlína Krupová

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Přečti a natoč 2024: Muž a žena

Ve čtvrtek 9. května 2024 se v aule základní školy konal již čtvrtý ročník filmového festivalu našeho gymnázia. Diváci měli možnost zhlédnout 9 krátkých filmů z amatérských dílen našich studentů, aby následně rozhodli, který z nich je podle jejich mínění ten nejzdařilejší. Každá třída (kromě

Celý článek »

Kácovské soustředění těsně před maturitami 2024

Tentokrát jsme nejeli do neznáma, ale nějaká ta překvapení se přece jenom konala. Už jenom cestování po české železnici je zážitkem. A nemyslím jen malebnost krajiny vůkol, o rozmarech májového počasí ani nemluvě, ale také třeba náhradní autobusovou dopravu, obsluhovanou pracovníky ne úplně nadšenými z nestandardních

Celý článek »

GOP NA PRAŽSKÉM MARATONU

5. 5. 2024 se běžci GOP pod vedením pana profesora Tomáše Dostála zúčastnili, díky postupu ze semifinále, štafety v rámci pražského maratonu. Jednotlivé úseky byly rozděleny na tratě, a to s délkou 4 km, vyjma posledního, který byl 6 kilometrů dlouhý. Studenti měli sraz v centru hlavního města

Celý článek »

Po stopách Karla IV. aneb 1.A na Karlštejně

V úterý 7. 5. 2024 se naše třída 1.A vydala na literárně-historickou exkurzi na blízký Karlštejn. Třída byla rozdělena na 2 skupiny po 15 lidech. Každý ze třídy měl partnera do dvojice, se kterým připravoval před výletem mluvní výstup o určité části nebo zajímavosti Karlštejna.

Celý článek »

Dějepisné déjà vu

V posledních letech se nám v Dějepisné soutěži gymnázií dařilo, každým rokem jsme své nejlepší umístění o něco vylepšovali a loni v listopadu jsme dosáhli svého (snad opět jen prozatímního :-)) maxima – devátého místa v celostátním kole, kterému předcházela výhra v kole krajském. O

Celý článek »

GOP ON TOP aneb jak běžci z GOP ovládliPrahu

Psal se 23. duben 2024 a na výstavišti v pražských Holešovicích se na Juniorském maratonu 2024 sešel tým běžců z radotínského gymnázia, aby se utkal s ostatními pražskými gymnázii. Tým sestavil pan profesor Dostál následovně: Claudia Aldrovandi a Amélie Klajmonová ze třídy 3.S, Anežka Sladká z 5.S, Prokop Diviš

Celý článek »

O ženách a jiných lidech

Minulý pátek (12. 4. 2024) se v učebně H1 konala další Filmová noc, tentokrát na téma feminismu a postavení žen ve společnosti. Jako první jsme zhlédli film Sufražetka, který nás zanesl do Anglie na začátku minulého století mezi ženy, které bojovaly o volební právo. Dalším

Celý článek »

Odvěký nepřítel veřejného projevu

Prezentovat je pro mnoho lidí složitou záležitostí. Mnoho lidí bojuje s trémou a přemýšlí nad vším možným i nemožným, co by se mohlo nepodařit. Ráda bych řekla, že toto přesně není můj případ, bohužel tomu tak ale je. Přišla jsem ale na jednu takovou otravnou pravdu

Celý článek »

Po stopách F. Kafky

Ve čtvrtek 14. 3. se němčináři ze 4.A nesešli jako obvykle ve školních lavicích, nýbrž na Staroměstském náměstí. Naše putování po stopách Franze Kafky odstartovala zvonkohra orloje a mohli jsme začít. Nejprve nám paní profesorka Voršilková řekla stěžejní informace u domu „U Minuty“, kde Kafka

Celý článek »

Počítáme s Klokanem

Na naší škole se 22. 3. 2024 konala matematická soutěž Klokan. Soutěže se zúčastnilo 31 studentů kategorie Kadet (1.S, 2.S), 8 studentů kategorie Junior (3.S, 2.A, 4.S), 3 studenti kategorie Student (5.S). Gratulujeme nejlepším řešitelům. Jitka Frouzová

Celý článek »