Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Jaká je zdatnost studentů GOP?

Odpověď na otázku v titulku měly dát testy fyzické zdatnosti druhých ročníků středních škol, které se konaly na všech středních školách v České republice a zúčastnilo se jich více než 40 tisíc žáků, a to v disciplínách: leh-sed, shyby (chlapci) či výdrž ve shybu (dívky), skok daleký z místa a vytrvalostní člunkový běh. Na naší škole byli testováni žáci 2A a 4S. V následující tabulce je srovnání výkonů našich žáků s celorepublikovým průměrem:

Při porovnání výsledků žáků naší školy s celorepublikovým průměrem by se mohlo zdát, že naši studenti jsou na tom relativně dobře, v některých disciplínách dokonce velmi dobře, ale při podrobném prozkoumání výsledků to není tak jednoznačné. Podle metodiky vypracované Přírodovědeckou fakultou Karlovy Univerzity mohl každý žák v každé disciplíně dosáhnout bodové hodnoty 1 až 10 bodů, celkem tedy ve čtyřech disciplínách 4 až 40 bodů. Podle celkových výsledků byli žáci zařazeni do pěti kategorií, přičemž za výborný výsledek byla považována výsledná hodnota v rozmezí 30 – 40 bodů, za nejhorší 4 – 10 bodů. Do první kategorie se na GOP vešlo přibližně pouhých 8% dívek a 5% chlapců, naproti tomu v poslední kategorii 7% dívek a 12% chlapců. V tomto ohledu nemůžeme být s výsledky našich studentů spokojeni a neměli bychom se nechat ukolébat skutečností, že celorepublikové výsledky jsou ještě podstatně horší, jak ukazuje náš graf.

Co nám tedy ukázalo testování fyzické zdatnosti? Spokojeni můžeme být jen částečně s tím, že naši studenti jsou na tom v průměru lépe než na jiných školách v České republice. Můžeme se domnívat, že je to způsobeno vhodnou polohou naší školy v přírodním prostředí mimo nejhustší městskou zástavbu a dobrými podmínkami pro výuku tělesné výchovy (hala, sportovní areál s fotbalovým hřištěm a atletickou dráhou, běžecké a cyklistické trasy v okolí školy) i pro mimoškolní sportovní aktivity. Na druhé straně, výsledky testů jasně ukázaly, že mnozí naši studenti na tom nejsou se svou fyzickou zdatností příliš dobře a měli by na své kondici zapracovat.

Luděk Sedlák

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

…a nezapomeňte si přenést boty!

Banalita zla – termín, který od prvního použití Hannah Arendtovou při soudním procesu s Adolfem Eichmannem vyvolal obrovskou kontroverzi a její odsouzení širokou společností. Aktuálnost a stálá kontroverze kolem tématu se dá doložit horlivou debatou, která po zhlédnutí filmu Hannah Arendt následovala. Do ní a

Celý článek »

Jaká je zdatnost studentů GOP?

Odpověď na otázku v titulku měly dát testy fyzické zdatnosti druhých ročníků středních škol, které se konaly na všech středních školách v České republice a zúčastnilo se jich více než 40 tisíc žáků, a to v disciplínách: leh-sed, shyby (chlapci) či výdrž ve shybu (dívky),

Celý článek »

Za uměním až do srdce Prahy

Ve středu 8. 2. 2023 se první a druhé ročníky vypravily za kulturou do Obecního domu. Díky dochvilnosti našich profesorů všechny třídy vstoupily dovnitř ještě před umrznutím a mohli jsme tak obdivovat krásu secesní výzdoby uvnitř budovy. Nejdříve jsme si vyslechli zajímavé povídání o Antonínu

Celý článek »

Workshop Dílna kráčejících robotů

Dne 9. 2. 2023 jsme pod dohledem paní profesorky Blažíčkové spolu s maturanty a několika nadšenci z nižších ročníků navštívili workshop Dílna kráčejících robotů, který se konal v budově Národní technické knihovny v Dejvicích. Tam jsme díkybohu prakticky všichni dorazili včas (nečekaně), jen došlo k

Celý článek »

Hokejisté GOP třetí v Praze!

Na kluzišti na Letné se uskutečnil nultý ročník pražského středoškolského poháru v rybníkovém hokeji, kterého se zúčastnili i studenti našeho gymnázia. Prvního kola se zúčastnilo 16 týmů, které byly rozdělené do dvou hracích dnů. Naši hokejisté hráli 23. 1. 2023, kdy se jim povedlo suverénně vyhrát všechny

Celý článek »

Hamlet v přímém přenosu

Vloni jsme s velkou skupinou studentů Literárního semináře a dalších studentů GOP navštívili představení Romeo a Julie. Studentům 3.S se Shakespeare evidentně zalíbil, proto sami zorganizovali návštěvu představení Hamleta v divadle ABC. Někteří z nich si Shakespeara přečetli (jiní zase po zhlédnutí prohlásili, že si dílo přečtou). Hamlet

Celý článek »

Vánoční výlet do Drážďan

21. prosince jsme se se třídou sešli v Letňanech. Poměrně dlouho nám trvalo najít východ z metra, nakonec jsme to ale zvládli. Do Drážďan jsme se vydali převážně na vánoční trhy, spojili jsme to ale i s památkami. Milý pan autobusák nás dovezl k hlavnímu nádraží, od kterého

Celý článek »

2. kolo studentských prezidentských voleb

U studentů vyhrál Petr Pavel! Na oficiální prezidentské volby si ještě chvíli počkáme, ale co už známe, jsou výsledky Studentských prezidentských voleb. V zapojených SŠ celé ČR drtivě vyhrál Petr Pavel, a to i na GOP. 18. 1. 2023 se na dopoledne knihovna znovu stala volební

Celý článek »