Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Návštěva FBMI ČVUT – projekt „Experimenty vlastníma rukama“

V rámci zpestření klasické výuky bylo nám, studentům přírodovědných seminářů, umožněno navštívit Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Exkurze proběhla ve dvou termínech, a to sice 6. a 21. listopadu, kdy jsme mohli nahlédnout do nejrůznějších zákoutí výzkumu nejen v oblasti biomedicíny.

Nejprve jsme však byli seznámeni se studijním programem, kde jsme byli informováni o tom, jaké obory fakulta nabízí a jaké jsou možnosti uplatnění po jejich vystudování. Následně jsme se rozdělili do skupin a vydali se vstříc novým poznáním.

Od studentů a profesorů na tamější škole jsme si vyslechli mnoho zajímavých přednášek a také jsme řešili nejrůznější experimentální úlohy. Mohli jsme si ověřit naše schopnosti při podávání první pomoci na figuríně, která projevovala základní životní funkce. Zavedli nás přímo do vědeckých laboratoří, kde jsme připravovali mikroskopické preparáty prvoků, cyanobakterií i řas, a následně je mezi sebou porovnávali. Vyzkoušeli jsme si ovládat naší vlastní myslí počítačovou hru, která napomáhá dětem s ADHD, aby se naučily zůstat soustředěny. Byli jsme seznámeni s EEG signálem, co jej ovlivňuje, jak se zaznamenává a co všechno z něho lze vyčíst. Dozvěděli jsme se o problematice antén, které se využívají v mobilních telefonech. Pochopili jsme praktický význam 3D tisku v oblasti medicíny, díky němuž mohou vědci tisknout i živé tkáně, a také nám bylo umožněno navrhnout si vlastní 3D objekt. Díky chromatografii, během níž jsme oddělovali dvě složky krve, hemoglobin a vitamin B12, jsme s překvapením zjistili, že krev není pouze červená.

Díky této exkurzi jsme získali nové podněty k přemýšlení o tom, kam můžeme v budoucnu směřovat, co je možno na fakultě studovat a jaké možnosti se nabízejí absolventům v daných oborech. Návštěvy vysokých škol v rámci gymnaziálního studia by rozhodně neměly být opomíjeny.

Eva Fojtíková a Eliška Bártová, 3. A

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Výuka v říjnu 2020

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 10. 2020 se výuka v říjnu upravuje takto: Pro třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 3.S, 4.S, 5.S, 6.S je zakázána osobní přítomnost ve škole a pokračují v distanční výuce až do 23. 10. 2020. Na

Celý článek »

Adaptační kurz 1.S a 1.A

Začátkem září jsme my třídní 1.A a 1.S vyrazili se svými novými svěřenci na třídenní adaptační kurz do Šlovic, příjemného rekreačního areálu poblíž Berounky, obklopeného nádhernou přírodou. Cílem bylo, abychom se co nejlépe poznali, což se podařilo, myslím, na výbornou. Vedoucí z pořádající agentury připravili studentům

Celý článek »

Přechod na distanční výuku

Dle rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 1. 10. 2020 přecházejí všechny třídy vyššího stupně GOP 3.S, 4.S, 5.S, 6.S, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A na distanční výuku účinností od 5. října 2020. Organizace distanční výuky (ke stažení). Třídy nižšího stupně GOP 1. S

Celý článek »

“Nešťastná 13”

23. září 2020 se na hřišti Prag City Golf  Zbraslav uskutečnil 14. ročník MMČR středoškolských družstev v golfu. Kdo věří na nešťastnou 13, by jasně viděl příčinu bramborové medaile našeho družstva. Ano, byla to právě jamka č.13, která prověřila golfové umění našich hráčů a velkou měrou

Celý článek »

Drahomíra Irglová oceněna stříbrnou medailí Senátu PČR

U příležitosti Dne české státnosti, v pátek 25. 9. 2020, ocenil předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil stříbrnou medailí 27 českých osobností. PhDr. Drahomíra Irglová, bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získalamedaili za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů. V Hlavním sále Valdštejnského paláce předseda

Celý článek »

Nařízení Ministerstva zdravotnictví – mimořádné opatření

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 platí od čtvrtka 10.9. 2020 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Zároveň žádám všechny studenty o důsledné užívání desinfekce po příchodu do budovy školy,

Celý článek »

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest

Dle nařízení č. 8/2020 Hygienická stanice hlavního města Prahy platí od 14. 9. 2020  zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Vzhledem k nárůstu epidemie Covid19 v posledních dnech, doporučuji užívání respirátorů, roušek ve společných prostorech

Celý článek »

Větrem hnáni za poznáním

Jeden den přípravného týdne strávil i letos učitelský sbor mimo školu. Konec srpna je pro pedagogy podivným obdobím. Škola zeje prázdnotou a učitelé jsou myšlenkami zčásti v týdnech předchozích a zčásti v těch následujících. Proto se zdá být ideálním řešením společný výlet, na němž se líčí zážitky

Celý článek »

Informace pro zákonné zástupce k provozu Gymnázia Oty Pavla od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, z dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 ze dne 17. 8. 2020 a následných aktualizací plynou následující skutečnosti, které je třeba dodržet a zajistit: Od studentů se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu

Celý článek »