Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Studentské projektové fórum – umění prezentovat

Studentské projektové fórum na Zatlance je zavedená a užitečná akce, které jsme se s našimi studenty už několikrát účastnili. Letos se fórum konalo 29. 3. a v Humanitní sekci za naši školu vystoupila Ester Horálková se svým projektem Interpretace tvorbou. Ester zkoumala možnosti zpracování četby jinak, než je to běžné. Vytvářela vlastní literární texty, které byly přečteným inspirovány. Svůj nápad dokázala suverénně prezentovat a čelit i „šťouravým“ otázkám poroty, ve které letos zasedli: Hana Matoušů (EDUin), Tomáš Feřtek (dramaturg, publicista a scénárista) a Jan Hron (ÚSTR).

Mezi další zajímavé projekty patřilo Představení zajímavých knih staršími studenty mladším (Gymnázium Ch. Dopplera, Praha), Po stopách nymburských zmizelých aneb Stolpestein (Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk), Témata západoněmeckého feministického tisku v 70. letech 20. století (Gymnázium Na Zatlance, Praha) nebo Fast Fashion (Gymnázium Evolution s. r. o., Praha).

Myslím, že pro prezentující bylo přínosem slyšet jak kritiku, tak podporu od odborné poroty. Na základě věcných poznámek, vztahujících se jak k podstatným věcech (výstižně formulovat, co chci vlastně říci) i k drobnostem (které často v hodnocení přehlížíme – hlasitost, neverbální komunikace, přešlapování, mimovolné pohyby, oblečení apod., ale které mají zásadní vliv, jestli si nás prezentující během prvních deseti sekund získá) mají totiž studenti možnost při další podobné příležitosti toto všechno vychytat.

Pavlína Krupová


Čím dále větší důraz je kladen na umění prezentovat. Už děti na prvním stupni základní školy si zkoušejí přednášet referáty před zbytkem třídy. Postupně se děti učí vytvářet prezentace a jejich přednesy se vylepšují… Avšak vždy tyto pokusy zůstávají na půdě školy. Většinou probíhají v rámci dané třídy, kde prezentujícího všichni znají a vědí, co od něj mohou očekávat. Co když se ale octnete na místě, kde jste nikdy nebyli, před lidmi, které neznáte, a máte představovat něco, o čem publikum nikdy neslyšelo?

Přesně tyto podmínky poskytuje Studentské projektové fórum Zatlanka. Účinkující jsou rozděleni do dvou sekcí – humanitní a přírodovědné. Každý se ve své sekci snaží během 15 min. představit nějaký projekt, do kterého byl v posledním roce zapojen. Následuje 15 min., během kterých se odborná porota doptává na to, co jí není jasné či co nepostřehla, a projekt, především však samotný výstup, hodnotí.

Pro nás všechny zúčastněné bylo asi nejtěžší představit svůj projekt už zezačátku tak, aby bylo všem (i porotě, která není ze školství, a je proto méně chápavá k tomu, co na školách může probíhat) hned jasné, o co přesně se jedná. Vytýkáno bylo často také to, že prezentující říkali i body, které měli napsané na prezentaci. Myslím si, že je toto způsobeno školským prostředím, ve kterém jsme zvyklí prezentovat. Prostředím, ve kterém nikdy není 120% pozornost, kterou projevila porota, a kde asi nikdo nezvládá poslouchat i si číst vše, co je promítáno (obzvláště má-li si psát zápisky). A to pro mě bylo asi i nejzajímavější – vidět, jaké představy o prezentacích mají ti, kteří už se školou nemají nic společného.

Ester Horálková, 6.S

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Za krásami Prahy po francouzsku

Ve středu 29. listopadu se polovina studentů z 6. S, kteří již dlouhá léta studují francouzský jazyk, sešla na Malostranském náměstí k procházce po pražských památkách. K milému překvapení nás všech, napadnuvší sníh přes noc neroztál a nám se tak poštěstilo vidět Prahu v bílém závoji. A byla

Celý článek »

Vycházka „Kafkova Praha“

Ve středu 29. listopadu jsme se skupinou němčiny z 6.S vyrazili po stopách Franze Kafky v zimní, zasněžené Praze. Naši vycházku jsme začali na Staroměstském náměstí. Právě zde, na Starém Městě strávil Kafka nejvýznamnější okamžiky svého života. Společně jsme vyhledali jeho rodný dům „U Věže“,

Celý článek »

MELANCHOLICKÁ OBYČEJNOST ANEB 2.S VE ŠPÁLOVCE

V Galerii V. Špály jsou nyní vystavovány obrazy Ivany Lomové, s 2.S jsme se proto 30. 11. vypravili na tuto výstavu. Řekli jsme si něco málo o umělkyni, jejím stylu a expozici a poté jsme tvořili přímo na místě texty inspirované autorčinými obrazy. Studenti si

Celý článek »

Ve fyzikálním světě

V rámci semináře z fyziky studenti předposledního a maturitního ročníku navštívili Fakultu dopravní ČVUT v Praze. Na půdě fakulty nás jako první čekala úvodní přednáška, ve které nám bylo objasněno, jakým činnostem se fakulta dopravní, především Ústav mechaniky a materiálů, věnuje. A že toho není málo. Jejich výzkum

Celý článek »

Ať žije Kácov čili soustředění Columbelly

O letošním předvánočním soustředění svého nejmilejšího sboru nemůžu tentokrát psát jinak než v superlativech. Ano, objevili jsme naprosto luxusní ubytovací zařízení, nejlepší za těch zhruba 23 let existence sboru, ochutnali jsme nejlepší kuchyni, sešlo se (asi) nejvíc stávajících členů… Organizace soustředění se vyznačovala obvyklou dynamikou, letos

Celý článek »

Tři stateční na ČVUT

Tři stateční žáci z 1. A Jan Blaženín, Maxmilián Kobranov a Jan Schmidt změřili svůj um a dovednost s dalšími středoškolskými týmy z celé České republiky na třetím soutěžním dni Robosoutěže 2023, kterou každoročně pořádá Elektrotechnická fakulta ČVUT. Během listopadu se kluci po vyučování scházeli, aby sestrojili a naprogramovali

Celý článek »

SCHOOL DEBATE CONTEST

Příležitost změřit své argumentační schopnosti v angličtině letos využily 3 týmy – 2.A, 4.S, 3.A. Debatní klání se odehrálo v pondělí 20. 11., a i když probíhalo v odpoledních hodinách, debatéři na sobě nedali znát únavu a se zanícením se snažili přesvědčit protistranu i publikum o svém postoji.

Celý článek »

Mimořádný úspěch v Dějepisné soutěži

Dnešní celostátní finále (23. 11. 2023) Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR v Chebu znamenalo pro naše studenty velký úspěch. Poprvé v historii našeho gymnázia se týmu ve složení Adéla Bednářová, Eliška Lukavská (obě 5. S) a Dominik Tvaroh (3. S) podařilo prolomit hranici magické

Celý článek »

Stávka na Gymnáziu Oty Pavla 27. 11. 2023

K plánované celodenní stávce pracovníků ve školství se chce zapojit většina pedagogů Gymnázia Oty Pavla. Výuka v tento den nebude zajištěna. Školní jídelna v Radotíně bude v provozu. Studenti, kteří nebudou mít o oběd 27. 11. zájem, musí si jej sami odhlásit. Důvody GOP ke

Celý článek »

Imatrikulace 2023

Letošní imatrikulace nových studentů Gymnázia Oty Pavla proběhla v aule radotínské základky. V sále sedělo plno rodičů a jiných příbuzných, dmoucích se pýchou nad tou nadějnou mládeží, a jak zaznělo, budoucí elitou národa. Koutkem oka jsem zahlédla i pár studentů z vyšších ročníků. Přítomna byla

Celý článek »

Fotbalový turnaj POPRASK – dostali jsme výprask…

Vybraní talentovaní fotbalisté GOP se v pondělí ráno sešli před sportovním areálem Gymnázia Na Pražačce a čekal je nelehký úkol. Obhájit postup ze skupiny, který zařídila loňská výprava. Po organizační stránce naše gymnázium dominovalo. Na rozdíl od ostatních středoškolských týmů nám pan profesor Cieslar přinesl

Celý článek »