Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Učíme se debatovat

V úterý 3. března se utkaly dva studentské týmy v Debatním fóru. Diskutující měli před očima celé školy obhajovat, nebo vyvracet tvrzení, že za třicet let se bude většině lidí žít lépe než dnes. Argumenty se přitom měly točit kolem problémů a vývoje klimatu, Evropské unie, médií a bezdomovectví.

Celá akce navazovala na Projektový den, který na konci ledna uzavíral první pololetí, a měla být ukázkou toho, jak nějakou sérii besed zužitkovat. Studenti, kteří navštívili v průběhu Projektového dne různé besedy, se v rámci týmu „obhájců“ a „odpůrců“ výše zmíněné teze dohodli, kterému z témat se chtějí věnovat. Poté měli zhruba měsíc na to, aby v daných oblastech pronikli co nejvíce do hloubky a promysleli si argumenty na samotné setkání.

Jedním z předsevzetí, které si pořádající dali, bylo co nejvíce zapojit publikum. Přihlížející v závěru kladli dotazy a mohli se přímo vyjádřit, ale především přes mobilní telefony vyjadřovali u deseti sporných otázek vlastní postoje. Těsně před odchodem také písemně hlasovali, který řečník se jim zdál nejpřesvědčivější. Nejvíce zaujali Albert Fulík na straně skeptiků a Tereza Svobodová ze skupiny optimistů.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník Debatního fóra, se akce nerodila snadno. Již oznámení, že každá třída by měla vyslat do diskusního klání svého zástupce, budilo v některých učebnách rozpaky, brblání či zděšení. Organizátoři jsou každopádně rádi, že debata proběhla, ačkoli jsou si vědomi desítek, ba stovek nedostatků.

Z nich vyplynuly také stovky, ne-li tisíce otázek: Kolik studentů se má v jednotlivých týmech sejít? Jak by se měli vybírat? O čem by se mělo vlastně diskutovat? Jak téma určit? Jak se na besedu připravovat? Jak dlouho, jakým způsobem a jak důkladně? Víme vůbec, co znamená hluboká příprava? Neměli by se do debaty zapojit i učitelé? Jak vypadá dobrý argument? Jak vypadá dobrá reakce na něj? Je nám jasný rozdíl mezi tvrzením a argumentem, kterým ho podkládáme? Je umění diskutovat, vybírat to nejpodstatnější pro dané téma tak trochu vrcholem celého vzdělávání? Nebo jde v případě takovéto debaty jen o chvilkové zpestření běžné výuky?

Martin Bořkovec

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Maturanti tříd 4.A a 6.S

Maturanty tříd 4.A a 6.S prosíme o včasný příchod do budovy školy dle pozvánky k didaktickým testům maturitních zkoušek. Při vstupu do budovy školy hlavním vchodem je nutné prokázat se dokladem o negativním testu (PCR, antigenní) na nemoc COVID-19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Celý článek »

Prezenční výuka v týdnu od 24. 5. 2021

Od 24. 5. se vyučují prezenčně všechny třídy dle řádného rozvrhu hodin. Prosíme studenty všech tříd, aby se dostavili na testování před výukou v pondělí 24. 5. již v 7:30. Stravování ve školní jídelně je zajištěno.

Celý článek »

Prezenční výuka v týdnu od 17. 5. 2021

Od 17. 5. se vyučují třídy 1.S a 2.S prezenčně dle řádného rozvrhu hodin. Prosíme studenty obou tříd, aby se dostavili na testování před výukou v pondělí 17. 5.  již v 7:30. Stravování ve školní jídelně je zajištěno.

Celý článek »

Informace pro rodiče žáků 2.S k pilotnímu testování metodou PCR realizovaného Hlavním městem Prahou

Vážení rodiče, prosíme vás o spolupráci v pilotním testování pomocí PCR testů ze vzorků slin, které realizuje náš zřizovatel Hlavní město Praha pro všechny žáky nižšího stupně víceletých gymnázií. Vzhledem k rotačnímu systému prezenční výuky, budou žáci třídy 2.S v pondělí 10. 5. nejprve testováni antigenními testy, poté přesnější

Celý článek »

Koho by bavilo žít věčně?

Tato otázka je citát z textu Nápoj mládí Lucie Zemanové (3.A). A proč je v titulku tohoto článku? Studentka totiž patří do Literárního semináře, který se spolu se zájemci ze 4.S zapojil do literární soutěže Čapkoviny, každoročně pořádané SŠ designu, umění, knižní kultury a ekonomiky. Letošní téma

Celý článek »

Zahájení rotační výuky

Rotační prezenční výuka nižšího stupně GOP bude z důvodu zajištění přijímacích zkoušek do šestiletého a čtyřletého studia zahájena až 10.5. 2021, a to výukou ve třídě 2.S dle řádného rozvrhu hodin. Prosíme studenty 2.S o příchod 10.5 již v 7:30 na testování před výukou. Stravování

Celý článek »

Důležité pokyny pro uchazeče k přijímacím zkouškám

Dle Dodatku MŠMT ze dne 29. 4. 2021 “Pro účastníky u přijímacích zkoušek je dostatečným ochranným prostředkem zdravotnická rouška”. Podle dokumentů Ministerstva zdravotnictví „Mimořádné opatření“ ze dne 6. 4. 2021 a MŠMT „Opatření obecné povahy přijímací řízení – dodatek“ ze dne 6. 4. 2021, bude

Celý článek »

Studenti debatovali anglicky s EYP

Ani překlopení do online režimu neodradilo nadšené členy Evropského parlamentu mládeže od zorganizování další regionální výběrové konference, a nutno říci, že se jim opravdu povedla. Několik studentů GOP se do anglické debatní soutěže úspěšně zapojilo. Více o jejich dojmech se dočtete v příspěvku. Ve dnech od

Celý článek »

Studenti GOP úspěšní i v době covidové!

Jistě mi dáte za pravdu, že převážně negativní zprávy jsou bohužel nedílnou součástí naší každodenní reality již téměř celý rok. O to raději člověk přináší zprávy opačného rázu. Zásluhu na tom, že vám zde jednu takovou mohu zprostředkovat, mají naši letošní maturanti. I v době, kdy

Celý článek »

Výuka od 1. února 2021

Výuka všech tříd dle rozhodnutí MŠMT bude i nadále od 1. února do 14. února 2021 probíhat distančním způsobem. Studenti všech tříd GOP budou sledovat instrukce svých vyučujících v prostředí MS Teams a prostřednictvím školního e-mailu.

Celý článek »

Výuka od 4. ledna 2021

Výuka dle rozhodnutí. MŠMT od 4. ledna 2021 bude probíhat distančním způsobem. Studenti všech tříd GOP budou sledovat instrukce svých vyučujících v prostředí MS Teams a prostřednictvím školního e-mailu. Více informací v dokumentu na koronavirus.edu.cz (stáhnout)

Celý článek »