Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

V čem se liší české a německé gymnázium? (Reportáž z partnerské školy ve Wurzenu)

Dělí nás jen pár milimetrů, čára na mapě. Když však tu čáru překročíte, stane se něco neuvěřitelného, ocitnete se ve světě jiného jazyka, jiné kultury, jiných pravidel… Jakých odlišností jsme si všimli na gymnáziu ve Wurzenu, které jsme navštívili 10.—12. října 2022?

Už když jsme poprvé vstoupili do areálu školy, spadla nám čelist. Komentář: „Cože, oni to tu mají tak velké?“ si asi nikdo z nás neodpustil. Překvapilo nás také velké množství jízdních kol, které srovnány na stojanech nám připomínaly lány vlnícího se obilí. Když jsme se přiblížili k samotné budově gymnázia, ticho bylo nahrazeno hlasy studentů a údery pingpongového míčku. Před školou posedávalo či pobíhalo velké množství mladších i starších studentů. Největší hloučky studentů však byly seskupeny kolem pingpongových stolů, které jsme jim potají záviděli.

Jakmile jsme vešli do budovy školy, údiv už nebyl jen tichý, začaly se ozývat komentáře typu: „Cože? Oni mají tak dobré botníky?! To chceme taky!“ Až později jsme si všimli, že se studenti nepřezouvají. Tudíž ony „botníky“ byly ve skutečnosti skříňkami, které jsme jim tedy neměli důvod závidět. Další toužebné komentáře si kromě sportovišť a zahrady, o kterou se studenti v rámci výuky sami starají, vysloužily společenské prostory. Knihovna, která je neustále otevřená a ve které jsou i společenské hry. Lavičky, židle a stoly, včetně těch pingpongových. Tedy přesně to, co nám na našem gymnáziu chybí. Všude jsme potkávali studenty, kteří se učili, četli si nebo jen tak relaxovali. A my jsme si představovali sami sebe na jejich místech…

Naskytla se nám příležitost navštívit i několik vyučovacích hodin. Co se matematiky a biologie týče, mají systém poměrně podobný tomu našemu. Snaží se zapojit do výuky co nejvíce interakci a téma studentům co nejlépe zobrazit – i vizuálně. Na psychologii byli studenti rozděleni do menších skupinek a pokračovali v práci na již rozpracovaných projektech. Ti z nás, kteří navštívili tuto hodinu, se k jednotlivým skupinkám připojili. Byli tak do hodiny aktivně zapojeni.

Několik z nás navštívilo seminář z německého jazyka. Toho jsme se naštěstí účastnili jen pasivně. Proč naštěstí? Myslím, že nikdo z nás zatím nemá němčinu na takové úrovni, aby mohl vést odbornou debatu o části jednoho literárního díla – v tomto případě o Médeji. Celá dvouhodinovka byla totiž založena na diskuzi, hledání informací v textu a vyjadřování vlastních názorů. Studentům zřejmě tento styl výuky vyhovoval, protože byli soustředění a velice aktivní. Z rozhovoru s vyučujícím jsme se následně dozvěděli, že se na německém semináři studenti zabývají jen několika díly ročně. Proto si mohou dovolit rozebírat je tak podrobně. Na jednotlivá díla mají dokonce samostatné učebnice!

Druhý den dopoledne jsme se zúčastnili koncertu lipského symfonického orchestru. V menze přeměněné na koncertní sál zněla filmová hudba. Po krátké ukázce z jednoho filmu vždy následovala otázka mladého dirigenta, jestli někdo pozná, z jakého filmu hudba je. Myslím si, že úvodní znělku z Pána prstenů poznal bezpečně každý.

Poslední den našeho pobytu jsme se mimo výuku setkali se skupinou studentů ze školské rady. To je obdoba našeho školního parlamentu. Během dvou hodin jsme stihli probrat mnoho výhod, ale i úskalí německého i českého školství. Asi nejvíce nás překvapilo, že v Německu nemají přijímací testy na gymnázia, na která se chodí už po čtvrté třídě základní školy, přijímací zkoušky nejsou ani na většinu vysokých škol. Rozhodují známky z celého studia. Celý čas jsme s německými studenty strávili bez účasti vyučujících, proto mezi námi panovala velmi přátelská neformální atmosféra. Díky této atmosféře jsme od studentů po úvodních formalitách a vychválení školy zjistili i to, co jim na škole nevyhovuje. „Učitelé se nám individuálně věnují, to ano. Víme, že když máme problém, můžeme za nimi zajít. Ale vlastně… S rozhodováním, co dělat po maturitě, nám nikdo nepomůže. Na to tu jsme sami.“ S  bezradným výrazem pronesla studentka posledního ročníku. Nám tato slova rozkryla, že my, studenti němečtí i čeští, byť po formální stránce studujeme v trochu jiných školských systémech, řešíme vlastně úplně to samé. „A co dál?“

Za seminaristy Ester Horálková 6.S, Eliška Lukavská 4.S

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

…a nezapomeňte si přenést boty!

Banalita zla – termín, který od prvního použití Hannah Arendtovou při soudním procesu s Adolfem Eichmannem vyvolal obrovskou kontroverzi a její odsouzení širokou společností. Aktuálnost a stálá kontroverze kolem tématu se dá doložit horlivou debatou, která po zhlédnutí filmu Hannah Arendt následovala. Do ní a

Celý článek »

Jaká je zdatnost studentů GOP?

Odpověď na otázku v titulku měly dát testy fyzické zdatnosti druhých ročníků středních škol, které se konaly na všech středních školách v České republice a zúčastnilo se jich více než 40 tisíc žáků, a to v disciplínách: leh-sed, shyby (chlapci) či výdrž ve shybu (dívky),

Celý článek »

Za uměním až do srdce Prahy

Ve středu 8. 2. 2023 se první a druhé ročníky vypravily za kulturou do Obecního domu. Díky dochvilnosti našich profesorů všechny třídy vstoupily dovnitř ještě před umrznutím a mohli jsme tak obdivovat krásu secesní výzdoby uvnitř budovy. Nejdříve jsme si vyslechli zajímavé povídání o Antonínu

Celý článek »

Workshop Dílna kráčejících robotů

Dne 9. 2. 2023 jsme pod dohledem paní profesorky Blažíčkové spolu s maturanty a několika nadšenci z nižších ročníků navštívili workshop Dílna kráčejících robotů, který se konal v budově Národní technické knihovny v Dejvicích. Tam jsme díkybohu prakticky všichni dorazili včas (nečekaně), jen došlo k

Celý článek »

Hokejisté GOP třetí v Praze!

Na kluzišti na Letné se uskutečnil nultý ročník pražského středoškolského poháru v rybníkovém hokeji, kterého se zúčastnili i studenti našeho gymnázia. Prvního kola se zúčastnilo 16 týmů, které byly rozdělené do dvou hracích dnů. Naši hokejisté hráli 23. 1. 2023, kdy se jim povedlo suverénně vyhrát všechny

Celý článek »

Hamlet v přímém přenosu

Vloni jsme s velkou skupinou studentů Literárního semináře a dalších studentů GOP navštívili představení Romeo a Julie. Studentům 3.S se Shakespeare evidentně zalíbil, proto sami zorganizovali návštěvu představení Hamleta v divadle ABC. Někteří z nich si Shakespeara přečetli (jiní zase po zhlédnutí prohlásili, že si dílo přečtou). Hamlet

Celý článek »

Vánoční výlet do Drážďan

21. prosince jsme se se třídou sešli v Letňanech. Poměrně dlouho nám trvalo najít východ z metra, nakonec jsme to ale zvládli. Do Drážďan jsme se vydali převážně na vánoční trhy, spojili jsme to ale i s památkami. Milý pan autobusák nás dovezl k hlavnímu nádraží, od kterého

Celý článek »

2. kolo studentských prezidentských voleb

U studentů vyhrál Petr Pavel! Na oficiální prezidentské volby si ještě chvíli počkáme, ale co už známe, jsou výsledky Studentských prezidentských voleb. V zapojených SŠ celé ČR drtivě vyhrál Petr Pavel, a to i na GOP. 18. 1. 2023 se na dopoledne knihovna znovu stala volební

Celý článek »