Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Workshop Dílna kráčejících robotů

Dne 9. 2. 2023 jsme pod dohledem paní profesorky Blažíčkové spolu s maturanty a několika nadšenci z nižších ročníků navštívili workshop Dílna kráčejících robotů, který se konal v budově Národní technické knihovny v Dejvicích. Tam jsme díkybohu prakticky všichni dorazili včas (nečekaně), jen došlo k menším komplikacím při scházení. 

Jakmile jsme byli v učebně, kde jsme měli všechny roboty připravené, rozdělili jsme se do tří skupin. Jedna skupina měla humanoidního robota a zbylé dvě skupiny měli hexapoda, robota se šesti nohami. Maturanti v tomto případě tvořili dva týmy, zbylí žáci z nižších ročníku, mezi nimiž jsem byl i já, tvořili jeden tým.

Už na začátku prezentace nám lektoři ukázali jeden zakódovaný text a zeptali se nás, o co se jedná. Když s překvapením zjistili, že v týmu mladších jsme to určili skoro ihned a že v každém týmu je alespoň jeden programátor, přeskočili základy programování a šli jsme rovnou na roboty. Nejdříve nám ukázali, jak fungují jednotlivé motory robota a jak se ovládá. Následně jsme napsali velmi jednoduchý program, abychom si vyzkoušeli nahrávání našeho programu, a pak jsme dostali za úkol rozkývat jednu z nohou. Když už jsme měli tyto úkoly hotové, čekalo na nás ještě trocha matematiky, kterou jsme mohli využít k lepšímu pohybu robota, a pak jsme se pustili do práce.

Protože lze roboty rozpohybovat několika způsoby, mohli jsme si vybrat podle obtížnosti, jak se bude náš robot pohybovat. Maturanti si vybrali ten, který nám doporučovali, avšak my mladší jsme rovnou šli na ten těžší, protože nám přišel smysluplnější. K tomu nám ještě pomohl fakt, že během workshopu stihl jeden z prezentujících opravit dalšího robota, díky čemuž ten nejschopnější z našeho týmu, který jako jediný pochopil použití rovnic, které nám prezentující ukazovali, mohl pracovat samostatně. Ten nakonec měl díky tomu asi nejsofistikovanější pohyb z nás.

Když některý tým dokázal rozpohybovat svého robota, ukázali nám prezentující další funkce toho robota, a to senzory tlesknutí či překážky a předprogramované pohyby. Zároveň během této části jsme se mohli dozvědět mnoho informací o studiu informatiky a robotiky, o předmětech na FEL ČVUT a zároveň jejich pohled na ostatní univerzity, např. na Matfyz či FIT ČVUT. To nám určitě v budoucnu pomůže při výběru vysoké školy.

Celkově jsem velmi rád, že jsem se mohl tohoto workshopu účastnit. Vlastně bych byl mnohem raději, kdyby byl delší nebo rozdělený na několik dní, protože bych toho mohl stihnout mnohem více. Pokud se nabídne nějaká další příležitost účastnit se nějaké takové akce týkající se informatiky, určitě ji využiji.

Ondřej Sedláček 4.S

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Za krásami Prahy po francouzsku

Ve středu 29. listopadu se polovina studentů z 6. S, kteří již dlouhá léta studují francouzský jazyk, sešla na Malostranském náměstí k procházce po pražských památkách. K milému překvapení nás všech, napadnuvší sníh přes noc neroztál a nám se tak poštěstilo vidět Prahu v bílém závoji. A byla

Celý článek »

Vycházka „Kafkova Praha“

Ve středu 29. listopadu jsme se skupinou němčiny z 6.S vyrazili po stopách Franze Kafky v zimní, zasněžené Praze. Naši vycházku jsme začali na Staroměstském náměstí. Právě zde, na Starém Městě strávil Kafka nejvýznamnější okamžiky svého života. Společně jsme vyhledali jeho rodný dům „U Věže“,

Celý článek »

MELANCHOLICKÁ OBYČEJNOST ANEB 2.S VE ŠPÁLOVCE

V Galerii V. Špály jsou nyní vystavovány obrazy Ivany Lomové, s 2.S jsme se proto 30. 11. vypravili na tuto výstavu. Řekli jsme si něco málo o umělkyni, jejím stylu a expozici a poté jsme tvořili přímo na místě texty inspirované autorčinými obrazy. Studenti si

Celý článek »

Ve fyzikálním světě

V rámci semináře z fyziky studenti předposledního a maturitního ročníku navštívili Fakultu dopravní ČVUT v Praze. Na půdě fakulty nás jako první čekala úvodní přednáška, ve které nám bylo objasněno, jakým činnostem se fakulta dopravní, především Ústav mechaniky a materiálů, věnuje. A že toho není málo. Jejich výzkum

Celý článek »

Ať žije Kácov čili soustředění Columbelly

O letošním předvánočním soustředění svého nejmilejšího sboru nemůžu tentokrát psát jinak než v superlativech. Ano, objevili jsme naprosto luxusní ubytovací zařízení, nejlepší za těch zhruba 23 let existence sboru, ochutnali jsme nejlepší kuchyni, sešlo se (asi) nejvíc stávajících členů… Organizace soustředění se vyznačovala obvyklou dynamikou, letos

Celý článek »

Tři stateční na ČVUT

Tři stateční žáci z 1. A Jan Blaženín, Maxmilián Kobranov a Jan Schmidt změřili svůj um a dovednost s dalšími středoškolskými týmy z celé České republiky na třetím soutěžním dni Robosoutěže 2023, kterou každoročně pořádá Elektrotechnická fakulta ČVUT. Během listopadu se kluci po vyučování scházeli, aby sestrojili a naprogramovali

Celý článek »

SCHOOL DEBATE CONTEST

Příležitost změřit své argumentační schopnosti v angličtině letos využily 3 týmy – 2.A, 4.S, 3.A. Debatní klání se odehrálo v pondělí 20. 11., a i když probíhalo v odpoledních hodinách, debatéři na sobě nedali znát únavu a se zanícením se snažili přesvědčit protistranu i publikum o svém postoji.

Celý článek »

Mimořádný úspěch v Dějepisné soutěži

Dnešní celostátní finále (23. 11. 2023) Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR v Chebu znamenalo pro naše studenty velký úspěch. Poprvé v historii našeho gymnázia se týmu ve složení Adéla Bednářová, Eliška Lukavská (obě 5. S) a Dominik Tvaroh (3. S) podařilo prolomit hranici magické

Celý článek »

Stávka na Gymnáziu Oty Pavla 27. 11. 2023

K plánované celodenní stávce pracovníků ve školství se chce zapojit většina pedagogů Gymnázia Oty Pavla. Výuka v tento den nebude zajištěna. Školní jídelna v Radotíně bude v provozu. Studenti, kteří nebudou mít o oběd 27. 11. zájem, musí si jej sami odhlásit. Důvody GOP ke

Celý článek »

Imatrikulace 2023

Letošní imatrikulace nových studentů Gymnázia Oty Pavla proběhla v aule radotínské základky. V sále sedělo plno rodičů a jiných příbuzných, dmoucích se pýchou nad tou nadějnou mládeží, a jak zaznělo, budoucí elitou národa. Koutkem oka jsem zahlédla i pár studentů z vyšších ročníků. Přítomna byla

Celý článek »

Fotbalový turnaj POPRASK – dostali jsme výprask…

Vybraní talentovaní fotbalisté GOP se v pondělí ráno sešli před sportovním areálem Gymnázia Na Pražačce a čekal je nelehký úkol. Obhájit postup ze skupiny, který zařídila loňská výprava. Po organizační stránce naše gymnázium dominovalo. Na rozdíl od ostatních středoškolských týmů nám pan profesor Cieslar přinesl

Celý článek »