Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Columbella po koroně aneb Břežany open 2020

Po velmi divné a dlouhé době jsme se rozhodli začátkem prázdnin se normálně sejít, jak to máme v posledních několika letech ve zvyku. Před rokem nám columbellí setkání zhatila jiná akce, velmi pozitivní, slušnou částí sboru stejně navštívená. Ano, hádáte správně, jednalo se o svatbu. Letos byla  tato dvojice omluvena, pochopitelně, cestování s tříměsíčním špuntem není jen tak.

Na skromné chaloupce v Břežanech se nás tentokrát mnoho nesešlo, všechno je, zdá se, po pandemii trochu jinak. Ze současných studentů nakonec nepřijel nikdo, skolily je nemoci, dovolené, brigády, rodiče a jiné komplikace. Ukázali se ale jiní, věrní, vesměs už absolventi, a to nejen našeho gymnázia…

Všichni jsme se těšili na kontakt se svou sociální skupinou, není divu, po tom čtyřměsíčním odříkání. Abstinenční příznaky ale zahnal veselý kolektivní zpěv, vyprávění, povídání, někdy skoro přednášky, množství hudebních nástrojů, mraky společných písní… Instrumentální složení doprovodné kapely bylo tentokrát dost originální, posuďte sami, dvě ukulelistky, jeden saxofonista, jedna kytaristka, dva kytaristi. U ohně u lesa se zpívalo a hrálo krásně…. Jen jsme si dokázali, jako vždycky, že písně z repertoáru Columbelly nám při takovéto příležitosti prostě nejdou.

Při srdceryvném loučení sbormistryně/jsem navrhla, že akce Břežany open se bude konat každý rok ve stejnou dobu, 5. – 6. července, pod stejným názvem. Lokace se ale může měnit, například v souvislosti s počtem zúčastněných. Moje chaloupka zkrátka není nafukovací.

Snad nám pámbu, příroda a zdraví dovolí začít v září tam, kde jsme v březnu přestali. Lehké to nebude, ale stejně se na to / na vás těším už teď. Moji milí studenti, zpěváci a příznivci Columbelly.

Michaela Šreinová

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Výuka v říjnu 2020

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 10. 2020 se výuka v říjnu upravuje takto: Pro třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 3.S, 4.S, 5.S, 6.S je zakázána osobní přítomnost ve škole a pokračují v distanční výuce až do 23. 10. 2020. Na

Celý článek »

Adaptační kurz 1.S a 1.A

Začátkem září jsme my třídní 1.A a 1.S vyrazili se svými novými svěřenci na třídenní adaptační kurz do Šlovic, příjemného rekreačního areálu poblíž Berounky, obklopeného nádhernou přírodou. Cílem bylo, abychom se co nejlépe poznali, což se podařilo, myslím, na výbornou. Vedoucí z pořádající agentury připravili studentům

Celý článek »

Přechod na distanční výuku

Dle rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 1. 10. 2020 přecházejí všechny třídy vyššího stupně GOP 3.S, 4.S, 5.S, 6.S, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A na distanční výuku účinností od 5. října 2020. Organizace distanční výuky (ke stažení). Třídy nižšího stupně GOP 1. S

Celý článek »

“Nešťastná 13”

23. září 2020 se na hřišti Prag City Golf  Zbraslav uskutečnil 14. ročník MMČR středoškolských družstev v golfu. Kdo věří na nešťastnou 13, by jasně viděl příčinu bramborové medaile našeho družstva. Ano, byla to právě jamka č.13, která prověřila golfové umění našich hráčů a velkou měrou

Celý článek »

Drahomíra Irglová oceněna stříbrnou medailí Senátu PČR

U příležitosti Dne české státnosti, v pátek 25. 9. 2020, ocenil předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil stříbrnou medailí 27 českých osobností. PhDr. Drahomíra Irglová, bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získalamedaili za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů. V Hlavním sále Valdštejnského paláce předseda

Celý článek »

Nařízení Ministerstva zdravotnictví – mimořádné opatření

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 platí od čtvrtka 10.9. 2020 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Zároveň žádám všechny studenty o důsledné užívání desinfekce po příchodu do budovy školy,

Celý článek »

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest

Dle nařízení č. 8/2020 Hygienická stanice hlavního města Prahy platí od 14. 9. 2020  zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Vzhledem k nárůstu epidemie Covid19 v posledních dnech, doporučuji užívání respirátorů, roušek ve společných prostorech

Celý článek »

Větrem hnáni za poznáním

Jeden den přípravného týdne strávil i letos učitelský sbor mimo školu. Konec srpna je pro pedagogy podivným obdobím. Škola zeje prázdnotou a učitelé jsou myšlenkami zčásti v týdnech předchozích a zčásti v těch následujících. Proto se zdá být ideálním řešením společný výlet, na němž se líčí zážitky

Celý článek »

Informace pro zákonné zástupce k provozu Gymnázia Oty Pavla od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, z dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 ze dne 17. 8. 2020 a následných aktualizací plynou následující skutečnosti, které je třeba dodržet a zajistit: Od studentů se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu

Celý článek »