Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Drahomíra Irglová oceněna stříbrnou medailí Senátu PČR

U příležitosti Dne české státnosti, v pátek 25. 9. 2020, ocenil předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil stříbrnou medailí 27 českých osobností. PhDr. Drahomíra Irglová, bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získalamedaili za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů.

V Hlavním sále Valdštejnského paláce předseda Senátu vyzdvihl, že všech 27 vyznamenaných spojuje nezištná služba druhým, která má v jejich profesích a činnostech různé podoby.

Paní PhDr. Drahomíra Irglová svou odbornou erudicí a dlouhodobou pedagogickou prací se významně zasloužila o rozvoj Gymnázia v Radotíně, dnes Gymnázia Oty Pavla. Pracovala zde nepřetržitě celou svou profesní kariéru, neuvěřitelných 54 let jako učitelka, metodička, zástupkyně a ředitelka (od r. 1954 do roku 2008). Celých 16 let vedla radotínské gymnázium, 7 let jako zástupkyně, 9 let byla ředitelkou. I ve svém pokročilém věku byla vynikající pedagožkou, studenty velmi oceňovanou, především pro své odborné znalosti jazyků, literatury a reálií.

Na Jedenáctiletou střední školu v Radotíně, později Gymnázium, nastoupila v roce 1954 jako učitelka anglického a francouzského jazyka, ale také matematiky a jiných předmětů. Byla vždy náročnou, přísnou, ale spravedlivou kantorkou. V šedesátých letech, kdy se zvýšil počet vyučovacích hodin angličtiny a francouzštiny, se intenzivně věnovala audiovizuální metodě vyučování cizích jazyků a externě spolupracovala s Krajským pedagogickým ústavem jako metodička, pořádala ukázkové hodiny a vybudovala na radotínském gymnáziu jednu z nejmodernějších jazykových učeben v tehdejší době.

V nelehké době sedmdesátých a osmdesátých let k jejím prioritám patřil především odborný růst studentů a pedagogů, cenila si sympatické atmosféry pedagogického sboru, ve kterém působilo mnoho odborně zdatných pedagogů. Jako ředitelka školy v letech 1975 – 1984 se mnohokráte snažila pomoci nadaným studentům bez v tehdejší době dobrého „kádrového profilu“ a katolického vyznání.

Po Listopadu 1989 začala ihned spolupracovat s organizací Sokrates, díky níž navázala dlouhodobou spolupráci radotínského gymnázia s Lycée J. et A. Renoir v Anges ve Francii. Více než 10 let pořádala výměnné zájezdy našich studentů s francouzskými studenty a profesory. U mnohých vznikly trvalé přátelské vztahy s francouzskými rodinami.

Je potěšitelné, že na Drahomíru Irglovou jako vynikající pedagožku stále vzpomíná mnoho absolventů radotínského gymnázia. Nejdojemnější jsou setkání s absolventy po 40, 50 i 60 letech od maturity, kteří si dodnes váží jejího pedagogického mistrovství a přístupu.

Jsem přímo dojata, že Senát Parlamentu České republiky ocenil dlouhodobou pedagogickou práci paní Drahomíry Irglové, se kterou jsem měla čest deset let spolupracovat a společně rozvíjet radotínské Gymnázium Oty Pavla.

RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla

Více v článku na stránkách Senátu PČR Předseda Senátu Miloš Vystrčil ocenil stříbrnou medailí 27 českých osobností, pojí je nezištná služba druhým (25.09.2020)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Výuka v říjnu 2020

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 10. 2020 se výuka v říjnu upravuje takto: Pro třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 3.S, 4.S, 5.S, 6.S je zakázána osobní přítomnost ve škole a pokračují v distanční výuce až do 23. 10. 2020. Na

Celý článek »

Adaptační kurz 1.S a 1.A

Začátkem září jsme my třídní 1.A a 1.S vyrazili se svými novými svěřenci na třídenní adaptační kurz do Šlovic, příjemného rekreačního areálu poblíž Berounky, obklopeného nádhernou přírodou. Cílem bylo, abychom se co nejlépe poznali, což se podařilo, myslím, na výbornou. Vedoucí z pořádající agentury připravili studentům

Celý článek »

Přechod na distanční výuku

Dle rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 1. 10. 2020 přecházejí všechny třídy vyššího stupně GOP 3.S, 4.S, 5.S, 6.S, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A na distanční výuku účinností od 5. října 2020. Organizace distanční výuky (ke stažení). Třídy nižšího stupně GOP 1. S

Celý článek »

“Nešťastná 13”

23. září 2020 se na hřišti Prag City Golf  Zbraslav uskutečnil 14. ročník MMČR středoškolských družstev v golfu. Kdo věří na nešťastnou 13, by jasně viděl příčinu bramborové medaile našeho družstva. Ano, byla to právě jamka č.13, která prověřila golfové umění našich hráčů a velkou měrou

Celý článek »

Drahomíra Irglová oceněna stříbrnou medailí Senátu PČR

U příležitosti Dne české státnosti, v pátek 25. 9. 2020, ocenil předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil stříbrnou medailí 27 českých osobností. PhDr. Drahomíra Irglová, bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získalamedaili za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů. V Hlavním sále Valdštejnského paláce předseda

Celý článek »

Nařízení Ministerstva zdravotnictví – mimořádné opatření

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 platí od čtvrtka 10.9. 2020 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Zároveň žádám všechny studenty o důsledné užívání desinfekce po příchodu do budovy školy,

Celý článek »

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest

Dle nařízení č. 8/2020 Hygienická stanice hlavního města Prahy platí od 14. 9. 2020  zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Vzhledem k nárůstu epidemie Covid19 v posledních dnech, doporučuji užívání respirátorů, roušek ve společných prostorech

Celý článek »

Větrem hnáni za poznáním

Jeden den přípravného týdne strávil i letos učitelský sbor mimo školu. Konec srpna je pro pedagogy podivným obdobím. Škola zeje prázdnotou a učitelé jsou myšlenkami zčásti v týdnech předchozích a zčásti v těch následujících. Proto se zdá být ideálním řešením společný výlet, na němž se líčí zážitky

Celý článek »

Informace pro zákonné zástupce k provozu Gymnázia Oty Pavla od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, z dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 ze dne 17. 8. 2020 a následných aktualizací plynou následující skutečnosti, které je třeba dodržet a zajistit: Od studentů se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu

Celý článek »