Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Drahomíra Irglová oceněna stříbrnou medailí Senátu PČR

U příležitosti Dne české státnosti, v pátek 25. 9. 2020, ocenil předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil stříbrnou medailí 27 českých osobností. PhDr. Drahomíra Irglová, bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získalamedaili za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů.

V Hlavním sále Valdštejnského paláce předseda Senátu vyzdvihl, že všech 27 vyznamenaných spojuje nezištná služba druhým, která má v jejich profesích a činnostech různé podoby.

Paní PhDr. Drahomíra Irglová svou odbornou erudicí a dlouhodobou pedagogickou prací se významně zasloužila o rozvoj Gymnázia v Radotíně, dnes Gymnázia Oty Pavla. Pracovala zde nepřetržitě celou svou profesní kariéru, neuvěřitelných 54 let jako učitelka, metodička, zástupkyně a ředitelka (od r. 1954 do roku 2008). Celých 16 let vedla radotínské gymnázium, 7 let jako zástupkyně, 9 let byla ředitelkou. I ve svém pokročilém věku byla vynikající pedagožkou, studenty velmi oceňovanou, především pro své odborné znalosti jazyků, literatury a reálií.

Na Jedenáctiletou střední školu v Radotíně, později Gymnázium, nastoupila v roce 1954 jako učitelka anglického a francouzského jazyka, ale také matematiky a jiných předmětů. Byla vždy náročnou, přísnou, ale spravedlivou kantorkou. V šedesátých letech, kdy se zvýšil počet vyučovacích hodin angličtiny a francouzštiny, se intenzivně věnovala audiovizuální metodě vyučování cizích jazyků a externě spolupracovala s Krajským pedagogickým ústavem jako metodička, pořádala ukázkové hodiny a vybudovala na radotínském gymnáziu jednu z nejmodernějších jazykových učeben v tehdejší době.

V nelehké době sedmdesátých a osmdesátých let k jejím prioritám patřil především odborný růst studentů a pedagogů, cenila si sympatické atmosféry pedagogického sboru, ve kterém působilo mnoho odborně zdatných pedagogů. Jako ředitelka školy v letech 1975 – 1984 se mnohokráte snažila pomoci nadaným studentům bez v tehdejší době dobrého „kádrového profilu“ a katolického vyznání.

Po Listopadu 1989 začala ihned spolupracovat s organizací Sokrates, díky níž navázala dlouhodobou spolupráci radotínského gymnázia s Lycée J. et A. Renoir v Anges ve Francii. Více než 10 let pořádala výměnné zájezdy našich studentů s francouzskými studenty a profesory. U mnohých vznikly trvalé přátelské vztahy s francouzskými rodinami.

Je potěšitelné, že na Drahomíru Irglovou jako vynikající pedagožku stále vzpomíná mnoho absolventů radotínského gymnázia. Nejdojemnější jsou setkání s absolventy po 40, 50 i 60 letech od maturity, kteří si dodnes váží jejího pedagogického mistrovství a přístupu.

Jsem přímo dojata, že Senát Parlamentu České republiky ocenil dlouhodobou pedagogickou práci paní Drahomíry Irglové, se kterou jsem měla čest deset let spolupracovat a společně rozvíjet radotínské Gymnázium Oty Pavla.

RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla

Více v článku na stránkách Senátu PČR Předseda Senátu Miloš Vystrčil ocenil stříbrnou medailí 27 českých osobností, pojí je nezištná služba druhým (25.09.2020)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Výuka od 4. do 10. ledna 2021

Výuka dle rozhodnutí. MŠMT od 4. do 10. ledna 2021 bude probíhat distanční způsobem. Studenti všech tříd GOP budou sledovat instrukce svých vyučujících v prostředí MS Teams a prostřednictvím školního e-mailu. Více informací v dokumentu na koronavirus.edu.cz (stáhnout)

Celý článek »

Kateřina Mikelová pátá na mistrovství Evropy

Gratulujeme Kateřině Mikelové, studentce 6.S k vynikající reprezentaci České republiky na evropském šampionátu juniorů v badmintonu, které se konalo ve Finsku. Ve dvouhře se z českých hráček dostala nejdál a ve čtyřhře skončila pátá. Vedení GOP

Celý článek »

Logická olympiáda

Gratulujeme Barboře Sedlákové, studentce 2.S, k velmi pěkné reprezentaci školy v krajském kole soutěže Logická olympiáda. V kategorii B pro druhý stupeň ZŠ a odpovídajících ročníků SŠ se umístila na 28. místě z 56 účastníků krajského kola. Vedení GOP

Celý článek »

Rotační schéma prezenční výuky

Dle včerejšího rozhodnutí ministra školství od 7. 12. 2020 platí ve školství 3. stupeň PES. Třídy vyššího stupně GOP se vrací do školy k prezenční výuce dle rotačního schématu takto: Od 7. 12. – 2.S, 3.S, 3.A, 5.S + 4.A, 6.SOd 14. 12. – 1.S,

Celý článek »

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří GOP, který se měl konat ve čtvrtek 3. 12. 2020, se z epidemiologických důvodů nemůže uskutečnit. Nabízíme vám alespoň komplexní textové informace o studiu a přijímacím řízení v roce 2021 (stáhnout PDF). Zároveň vás srdečně zveme na prezentaci naší školy na on-line veletrhu pražských

Celý článek »

Schola Pragensis on-line

25. ročník prezentace pražských středních škol začíná již ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10:00 hodin. Speciální blok pro žáky základních škol čtvrtek 26. listopadu 2020 od 10:00 do 12:00 hodin Speciální blok pro rodiče žáků základních škol čtvrtek 26. listopadu 2020 od 16:30 do

Celý článek »

Výuka maturantů od 25. 11. 2020

Prezenční výuka všech předmětů dle řádného rozvrhu hodin kromě seminářů: 4.A učebna č. 26 – půlená výuka učebna č. 216.S učebna č. 11 – půlená výuka učebna č. 12 Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (třídách). Většina seminářů (kromě Prg, Ma, Aj) distančně v časech dle

Celý článek »

Distanční výuka trvá

Všechny třídy GOP pokračují dále v distanční výuce po dobu prodloužení nouzového stavu v ČR. Usnesením vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 (č. 1112) se s účinností od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve středních školách. Na základě

Celý článek »

Výuka v říjnu 2020

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 10. 2020 se výuka v říjnu upravuje takto: Pro třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 3.S, 4.S, 5.S, 6.S je zakázána osobní přítomnost ve škole a pokračují v distanční výuce až do 23. 10. 2020. Na

Celý článek »

Adaptační kurz 1.S a 1.A

Začátkem září jsme my třídní 1.A a 1.S vyrazili se svými novými svěřenci na třídenní adaptační kurz do Šlovic, příjemného rekreačního areálu poblíž Berounky, obklopeného nádhernou přírodou. Cílem bylo, abychom se co nejlépe poznali, což se podařilo, myslím, na výbornou. Vedoucí z pořádající agentury připravili studentům

Celý článek »