Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Jak to bylo s Radotínskou lávkou

Ve středu 11. října jsme měli tu čest u nás ve třídě 4.S uvítat pana architekta Pleskota. Neobjevil se u nás náhodou. Pan architekt je podepsán pod návrhem nové Radotínské lávky a my jsem v loňském roce v matematice pracovali na projektu „Zda má či nemá Radotínská lávka tvar paraboly“. Pan Pleskot nám nejen potvrdil, že Radotínská lávka parabolou není, tvarem je kružnicí se dvěma navazujícími tečnami, ale dozvěděli jsme se také, proč má vychýlený pylon, proč je jen jeden a jak pan architekt postupoval při návrhu lávky. Při reflexi se studenty zaznělo: „Líbilo se mi, jak pan Pleskot vyjádřil své prvotní pocity z toho, jak by měla nová lávka vypadat. Bylo hezké, jak dával velkou váhu pocitům a profesionálně respektoval místní prostředí.“

Diskutovalo se samozřejmě i o staré lávce, jak byla navržená a proč nevydržela nápor povodně (jedním z důvodů byl např. striktní příkaz památkářů). Pan Pleskot ochotně odpovídal na naše dotazy a naši hodinu matematiky tak vyrušilo zvonění. Požádali jsme pana Pleskota ještě o společnou fotku na závěr a opravdu si ceníme toho, že za námi vážil cestu do Radotína!

Pár našich postřehů:

„Zaujalo mě, že k architektuře je nutné znát nejen fyziku, ale zároveň i historii.“ „Více jsem pochopil práci architekta.“ „Docela mě pobavilo, když pan Pleskot řekl, že architekt toho moc o stavbě neví, ale do všeho kecá.“ „Překvapilo mě, že se pan Pleskot přiznal, že na gymnáziu nebyl zas tak dobrým studentem.“ „Je zajímavé, že cesta pana Pleskota k architektuře nebyla přímá, že byl také nerozhodný, co po gymnáziu studovat.“ „Zaujalo mě, jak pan Pleskot mluvil o propojení projektů s krajinou.“ „Podle pana Pleskota ze všech jeho děl došlo k nejlepšímu propojení technické, přírodovědní a umělecké stránky architektury nejspíše v budově centrály ČSOB v Radlicích.“ „Setkání bylo inspirativní i pro ty, kteří se přímo nezajímají o architekturu nebo techniku.“ „Zaujalo mě, že jsme správně došli k tomu, že lávka není parabola.“

Za celou třídu 4.S zapsala Š. Blažíčková

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Za krásami Prahy po francouzsku

Ve středu 29. listopadu se polovina studentů z 6. S, kteří již dlouhá léta studují francouzský jazyk, sešla na Malostranském náměstí k procházce po pražských památkách. K milému překvapení nás všech, napadnuvší sníh přes noc neroztál a nám se tak poštěstilo vidět Prahu v bílém závoji. A byla

Celý článek »

Vycházka „Kafkova Praha“

Ve středu 29. listopadu jsme se skupinou němčiny z 6.S vyrazili po stopách Franze Kafky v zimní, zasněžené Praze. Naši vycházku jsme začali na Staroměstském náměstí. Právě zde, na Starém Městě strávil Kafka nejvýznamnější okamžiky svého života. Společně jsme vyhledali jeho rodný dům „U Věže“,

Celý článek »

MELANCHOLICKÁ OBYČEJNOST ANEB 2.S VE ŠPÁLOVCE

V Galerii V. Špály jsou nyní vystavovány obrazy Ivany Lomové, s 2.S jsme se proto 30. 11. vypravili na tuto výstavu. Řekli jsme si něco málo o umělkyni, jejím stylu a expozici a poté jsme tvořili přímo na místě texty inspirované autorčinými obrazy. Studenti si

Celý článek »

Ve fyzikálním světě

V rámci semináře z fyziky studenti předposledního a maturitního ročníku navštívili Fakultu dopravní ČVUT v Praze. Na půdě fakulty nás jako první čekala úvodní přednáška, ve které nám bylo objasněno, jakým činnostem se fakulta dopravní, především Ústav mechaniky a materiálů, věnuje. A že toho není málo. Jejich výzkum

Celý článek »

Ať žije Kácov čili soustředění Columbelly

O letošním předvánočním soustředění svého nejmilejšího sboru nemůžu tentokrát psát jinak než v superlativech. Ano, objevili jsme naprosto luxusní ubytovací zařízení, nejlepší za těch zhruba 23 let existence sboru, ochutnali jsme nejlepší kuchyni, sešlo se (asi) nejvíc stávajících členů… Organizace soustředění se vyznačovala obvyklou dynamikou, letos

Celý článek »

Tři stateční na ČVUT

Tři stateční žáci z 1. A Jan Blaženín, Maxmilián Kobranov a Jan Schmidt změřili svůj um a dovednost s dalšími středoškolskými týmy z celé České republiky na třetím soutěžním dni Robosoutěže 2023, kterou každoročně pořádá Elektrotechnická fakulta ČVUT. Během listopadu se kluci po vyučování scházeli, aby sestrojili a naprogramovali

Celý článek »

SCHOOL DEBATE CONTEST

Příležitost změřit své argumentační schopnosti v angličtině letos využily 3 týmy – 2.A, 4.S, 3.A. Debatní klání se odehrálo v pondělí 20. 11., a i když probíhalo v odpoledních hodinách, debatéři na sobě nedali znát únavu a se zanícením se snažili přesvědčit protistranu i publikum o svém postoji.

Celý článek »

Mimořádný úspěch v Dějepisné soutěži

Dnešní celostátní finále (23. 11. 2023) Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR v Chebu znamenalo pro naše studenty velký úspěch. Poprvé v historii našeho gymnázia se týmu ve složení Adéla Bednářová, Eliška Lukavská (obě 5. S) a Dominik Tvaroh (3. S) podařilo prolomit hranici magické

Celý článek »

Stávka na Gymnáziu Oty Pavla 27. 11. 2023

K plánované celodenní stávce pracovníků ve školství se chce zapojit většina pedagogů Gymnázia Oty Pavla. Výuka v tento den nebude zajištěna. Školní jídelna v Radotíně bude v provozu. Studenti, kteří nebudou mít o oběd 27. 11. zájem, musí si jej sami odhlásit. Důvody GOP ke

Celý článek »

Imatrikulace 2023

Letošní imatrikulace nových studentů Gymnázia Oty Pavla proběhla v aule radotínské základky. V sále sedělo plno rodičů a jiných příbuzných, dmoucích se pýchou nad tou nadějnou mládeží, a jak zaznělo, budoucí elitou národa. Koutkem oka jsem zahlédla i pár studentů z vyšších ročníků. Přítomna byla

Celý článek »

Fotbalový turnaj POPRASK – dostali jsme výprask…

Vybraní talentovaní fotbalisté GOP se v pondělí ráno sešli před sportovním areálem Gymnázia Na Pražačce a čekal je nelehký úkol. Obhájit postup ze skupiny, který zařídila loňská výprava. Po organizační stránce naše gymnázium dominovalo. Na rozdíl od ostatních středoškolských týmů nám pan profesor Cieslar přinesl

Celý článek »