Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Preventivní programy na GOPu

Ve druhé polovině dubna proběhly preventivní programy ve třídách 1.A, 1.S a 2.S. Jedná se o dlouhodobý návazný projekt, který má za cíl podpořit pozitivní životní hodnoty a postoje studentů a jejich zdravý životní styl. Program pro 1.A a 1.S byl zaměřen na prevenci šikany a posilování pozitivních vztahů v třídním kolektivu. Program ve 2.S byl zaměřen na prevenci rasismu a xenofobie, podporu tolerance a posilování pozitivních hodnot.

Zde jsou krátké zprávy z pohledu studentů:

13. dubna se naše třída účastnila programu primární prevence, ale protože se ten den zároveň konalo první kolo přijímacích zkoušek na naše krásné gymnázium, tak na nás nevybylo místo ve třídě. Proto jsme místo toho zašli do nedalekého areálu Koruny. Program se skládal zejména z aktivit soustředěných na vyjadřování a spolupráci, obsluha kavárny nás dokonce provedla po jejich krásném areálu.

Do Koruny jsme vyrazili od gymnázia kolem půl desáté, takže si někteří z nás mohli výjimečně přispat. Program samotný pak začal jednoduchou hrou, při které si každý vybral obrázek, který nějak vystihuje jeho dosavadní pocity z čerstvě započatého dne a následovaly další aktivity – například hra zvaná „den a noc“, při které se hráči měli umístit podle toho, který ze zadaných protikladů je vystihuje lépe, aktivita při které jsme hodnotili všemožné zvyky od chození do kostela po ježdění MHD, krátká skupinová práce zaměřená na spolupráci, a dokonce i obsáhlá diskuze na téma odmítání, završená krátkými, zábavnými scénkami na toto téma. Nakonec nás zpátky do školy odvedl pan profesor Bořkovec.

Zkrátka a dobře si troufám říct, že prevence pro nás byla nejen přínosnou, ale i poměrně zábavnou náhradou za běžnou a pro tentokrát bohužel nedostupnou výuku.

Patrik Onoda a Richard Žáček, 1.S

18. dubna ráno jsme se se třídou a paní profesorkou Chamrovou sešli před Kulturním komunitním centrem Koruna. Sešli jsme se tam kvůli preventivnímu programu, který nás čekal. Popravdě nikdo neměl moc vysoká očekávání, protože už jsme něco podobného zažili dvakrát.

A tak jsme se tedy posadili do kruhu v místnosti, která dost připomínala sklep, a pomocí dixit kartiček jsme se představili a řekli něco málo o sobě. Poté pokračovaly různé aktivity, všechny se svým způsobem týkaly rozdílů a také ještě dalšího stmelování kolektivu (u čehož jsme si mysleli, že už to snad ani není potřeba). Mezi tím vším jsme ale i probrali jedno těžší téma – psychické zdraví a vliv školy na něj. Nebudeme lhát, asi na všech, kteří tam v kolečku seděli, bylo vidět, jak pociťují problémy ostatních a přemýšlí o těch svých. Po tomto rozhovoru tam panovala trochu neveselá atmosféra, ale ta se po chvíli zlepšila další aktivitou.

Nakonec jsme si program podle mého užili, a i když jsme nevěřili, že se může náš kolektiv nějak zlepšit, stalo se to! Jen škoda, že nás bylo tak málo…

Emílie Loučková, 2.S

Nedlouho po proběhnutí programů jsme udělali ve třídách dotazníkové šetření, abychom zjistili názory studentů na dané programy. Ohlasy byly víceméně pozitivní, hlavním přínosem bylo dle studentů poznávání spolužáků, vylepšování vztahů, komunikace a spolupráce ve třídě. Ve 2.S si velmi cenili otevření „skrytých“ témat, např stres a celkově vliv školy na jejich životy.

V souvislosti s dalšími preventivními programy by studenti 1.A a 1.S rádi otevřeli témata typu odlišnosti a rasismus, dospívání, šikana či drogy a jiné návykové látky. Ve 2.S by studenti rádi otevřeli témata typu zdraví a psychika, vztahy, rodina, přátelství a další aktuální témata (některá by mohla být rovnou začleněná do výuky v jiných předmětech).

Martina Chamrová

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Sázavská pohoda s CK Povoda!

Minulý týden třída 3.A absolvovala klasickou GOP aktivitu, jíž je sjíždění malebné řeky Sázavy. Díky skvělé CK Povoda a ještě lepšímu instruktorovi Kemovi, za doprovodu pana profesora Dostála, paní profesorky Stenské a pana profesora Skály jsme zažili náramný týden v benešovské přírodě. Naše dobrodružná trasa

Celý článek »

Sbírka pro Klokánka

V týdnu od 13. do 17. května tohoto roku proběhl na naší škole charitativní sběr oděvů, obuvi, hraček, knížek a dalších užitečných věcí pro nadační fond KLOKTEX help. Reagovali jsme tak na jejich písemnou prosbu, ve které zmiňovali nedostatek výše zmíněného. Dary jsme zaplnili téměř celou

Celý článek »

Němečtí studenti v Praze

(2. část výměnného pobytu s partnerským gymnáziem ve Wurzenu) Tentokrát bylo naší hostitelskou povinností vyzvednout naše německé přátele na autobusovém nádraží na Florenci a bezpečně je dopravit do Radotína. Následovala prohlídka školy a jejího okolí. Podle rozvrhu jednotlivých studentů pak proběhla výuka s účastí německých partnerů

Celý článek »

GOP u Ignáce aneb varhanní koncert v kostele

Poprvé v historii našeho gymnázia navštívili skoro všichni stávající studenti, konkrétně šest tříd i s náležitým počtem kantorů, kostel svatého Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí. Za účelem poznání varhan a varhanní hudby. Obsadili jsme tuto památku prakticky beze zbytku na tři a půl hodiny. Celá akce

Celý článek »

Odstartuje v Plzni raketa?

V úterý 14. května jsme se v rámci semináře z fyziky vypravili navštívit Západočeskou univerzitu v Plzni. Nebyla to naše první exkurze do Plzně, do areálu univerzity jsme se měli možnost podívat již v prosinci, kdy jsme jeli podpořit naši spolužačku Sandru Barčanskou a její

Celý článek »

Souboj robotů na půdě ČVUT

Dne 25. 4. 2024 se tříčlenný tým GOP jménem Kámen zúčastnil robotické soutěži na technické fakultě ČVUT, konkrétněji na Karlově náměstí. Přípravy začaly asi dva měsíce před soutěží, kdy se zveřejnila úloha, ve které se třídily barevné kostky. První model robota byl během týdne postaven,

Celý článek »

Matematický náboj

V půlce dubna se náš tým zúčastnil soutěže Matematický náboj. Juniorský tým ve složení Vít Vycudilík, Michal Bláha, Matouš Národa, Matěj Jaroš a Oleksandr Loskot dosáhl 84. místa z 200 týmů v České republice. Seniorský tým ve složení Ondřej Sedláček, Barbora Sedláčková, Vít Stružka, Karel Buršík a

Celý článek »

Přečti a natoč 2024: Muž a žena

Ve čtvrtek 9. května 2024 se v aule základní školy konal již čtvrtý ročník filmového festivalu našeho gymnázia. Diváci měli možnost zhlédnout 9 krátkých filmů z amatérských dílen našich studentů, aby následně rozhodli, který z nich je podle jejich mínění ten nejzdařilejší. Každá třída (kromě

Celý článek »

Kácovské soustředění těsně před maturitami 2024

Tentokrát jsme nejeli do neznáma, ale nějaká ta překvapení se přece jenom konala. Už jenom cestování po české železnici je zážitkem. A nemyslím jen malebnost krajiny vůkol, o rozmarech májového počasí ani nemluvě, ale také třeba náhradní autobusovou dopravu, obsluhovanou pracovníky ne úplně nadšenými z nestandardních

Celý článek »

GOP NA PRAŽSKÉM MARATONU

5. 5. 2024 se běžci GOP pod vedením pana profesora Tomáše Dostála zúčastnili, díky postupu ze semifinále, štafety v rámci pražského maratonu. Jednotlivé úseky byly rozděleny na tratě, a to s délkou 4 km, vyjma posledního, který byl 6 kilometrů dlouhý. Studenti měli sraz v centru hlavního města

Celý článek »

Po stopách Karla IV. aneb 1.A na Karlštejně

V úterý 7. 5. 2024 se naše třída 1.A vydala na literárně-historickou exkurzi na blízký Karlštejn. Třída byla rozdělena na 2 skupiny po 15 lidech. Každý ze třídy měl partnera do dvojice, se kterým připravoval před výletem mluvní výstup o určité části nebo zajímavosti Karlštejna.

Celý článek »