Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Oprava fasády budovy školy a realizace nového vstupu pro studenty

V letošním školním roce 2022/23 nás čekají ztížené pracovní podmínky z důvodu opravy fasády budovy školy a stavby nového studentského vchodu. Opravu financuje a řídí náš zřizovatel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. města Prahy. Celá oprava je rozdělena do dvou etap. V první, letní a podzimní, bude opravena fasáda budovy školy včetně sanačních prací souvisejících s odstraněním vlhkosti v suterénu budovy. Na druhou etapu od června do srpna 2023 je plánována realizace nového vchodu pro studenty, oprava vchodu do školnického bytu a dokončení fasády nad vchodem pro studenty.

Více informací ve zprávě Ing. Tomáše Dundy, technického dozoru stavby.

Jana Hrkalová


Od 1. 8. 2022 probíhá akce „Oprava fasády a realizace vstupu pro studenty – Gymnázium Oty Pavla“. Realizace zahrnuje odstranění nesoudržných vrstev fasády a provedení nové fasády v celém rozsahu budovy, odstranění příčin vlhnutí zdiva v 1. PP, sanace dotčených vnitřních stěn a soklové části na východní fasádě včetně provedení hydroizolace, demontáž a repase klempířských prvků, úprava venkovního a vnitřního vstupního schodiště a chodby, provedení nového zastřešení nad vstupem do školní budovy pro studenty a nad vedlejším bočním vchodem do budovy.

V souladu s technologickým postupem stavebních prací a závazným stanoviskem HMP MHMP – odbor ochrany prostředí nebylo možné fakticky zahájit stavební práce před 1. 8. 2022. Na rekonstruované fasádě v celém rozsahu hnízdí jiřičky obecné, na něž se ze zákona vztahuje ochrana hnízdišť. V termínu od 20. 4. do 31. 8. nesmí být prováděny v blízkosti jiřiččích hnízd (kruh o poloměru 2 m od středu hnízda) žádné sanační práce, zasíťování a mytí fasády tlakovou vodou. Přípravné a sanační práce byly zahájeny v nejbližším možném termínu, aby bylo možné bez přerušení navázat na práce na fasádě bez porušení závazných podmínek stavebního povolení.

Termín předpokládaného dokončení stavebních prací je v 1. polovině roku 2023.

Tomáš Dunda
3L studio s.r.o.
stavební dozor

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Přečti a natoč 2024: Muž a žena

Ve čtvrtek 9. května 2024 se v aule základní školy konal již čtvrtý ročník filmového festivalu našeho gymnázia. Diváci měli možnost zhlédnout 9 krátkých filmů z amatérských dílen našich studentů, aby následně rozhodli, který z nich je podle jejich mínění ten nejzdařilejší. Každá třída (kromě

Celý článek »

Kácovské soustředění těsně před maturitami 2024

Tentokrát jsme nejeli do neznáma, ale nějaká ta překvapení se přece jenom konala. Už jenom cestování po české železnici je zážitkem. A nemyslím jen malebnost krajiny vůkol, o rozmarech májového počasí ani nemluvě, ale také třeba náhradní autobusovou dopravu, obsluhovanou pracovníky ne úplně nadšenými z nestandardních

Celý článek »

GOP NA PRAŽSKÉM MARATONU

5. 5. 2024 se běžci GOP pod vedením pana profesora Tomáše Dostála zúčastnili, díky postupu ze semifinále, štafety v rámci pražského maratonu. Jednotlivé úseky byly rozděleny na tratě, a to s délkou 4 km, vyjma posledního, který byl 6 kilometrů dlouhý. Studenti měli sraz v centru hlavního města

Celý článek »

Po stopách Karla IV. aneb 1.A na Karlštejně

V úterý 7. 5. 2024 se naše třída 1.A vydala na literárně-historickou exkurzi na blízký Karlštejn. Třída byla rozdělena na 2 skupiny po 15 lidech. Každý ze třídy měl partnera do dvojice, se kterým připravoval před výletem mluvní výstup o určité části nebo zajímavosti Karlštejna.

Celý článek »

Dějepisné déjà vu

V posledních letech se nám v Dějepisné soutěži gymnázií dařilo, každým rokem jsme své nejlepší umístění o něco vylepšovali a loni v listopadu jsme dosáhli svého (snad opět jen prozatímního :-)) maxima – devátého místa v celostátním kole, kterému předcházela výhra v kole krajském. O

Celý článek »

GOP ON TOP aneb jak běžci z GOP ovládliPrahu

Psal se 23. duben 2024 a na výstavišti v pražských Holešovicích se na Juniorském maratonu 2024 sešel tým běžců z radotínského gymnázia, aby se utkal s ostatními pražskými gymnázii. Tým sestavil pan profesor Dostál následovně: Claudia Aldrovandi a Amélie Klajmonová ze třídy 3.S, Anežka Sladká z 5.S, Prokop Diviš

Celý článek »

O ženách a jiných lidech

Minulý pátek (12. 4. 2024) se v učebně H1 konala další Filmová noc, tentokrát na téma feminismu a postavení žen ve společnosti. Jako první jsme zhlédli film Sufražetka, který nás zanesl do Anglie na začátku minulého století mezi ženy, které bojovaly o volební právo. Dalším

Celý článek »

Odvěký nepřítel veřejného projevu

Prezentovat je pro mnoho lidí složitou záležitostí. Mnoho lidí bojuje s trémou a přemýšlí nad vším možným i nemožným, co by se mohlo nepodařit. Ráda bych řekla, že toto přesně není můj případ, bohužel tomu tak ale je. Přišla jsem ale na jednu takovou otravnou pravdu

Celý článek »

Po stopách F. Kafky

Ve čtvrtek 14. 3. se němčináři ze 4.A nesešli jako obvykle ve školních lavicích, nýbrž na Staroměstském náměstí. Naše putování po stopách Franze Kafky odstartovala zvonkohra orloje a mohli jsme začít. Nejprve nám paní profesorka Voršilková řekla stěžejní informace u domu „U Minuty“, kde Kafka

Celý článek »

Počítáme s Klokanem

Na naší škole se 22. 3. 2024 konala matematická soutěž Klokan. Soutěže se zúčastnilo 31 studentů kategorie Kadet (1.S, 2.S), 8 studentů kategorie Junior (3.S, 2.A, 4.S), 3 studenti kategorie Student (5.S). Gratulujeme nejlepším řešitelům. Jitka Frouzová

Celý článek »