Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Oprava fasády budovy školy a realizace nového vstupu pro studenty

V letošním školním roce 2022/23 nás čekají ztížené pracovní podmínky z důvodu opravy fasády budovy školy a stavby nového studentského vchodu. Opravu financuje a řídí náš zřizovatel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. města Prahy. Celá oprava je rozdělena do dvou etap. V první, letní a podzimní, bude opravena fasáda budovy školy včetně sanačních prací souvisejících s odstraněním vlhkosti v suterénu budovy. Na druhou etapu od června do srpna 2023 je plánována realizace nového vchodu pro studenty, oprava vchodu do školnického bytu a dokončení fasády nad vchodem pro studenty.

Více informací ve zprávě Ing. Tomáše Dundy, technického dozoru stavby.

Jana Hrkalová


Od 1. 8. 2022 probíhá akce „Oprava fasády a realizace vstupu pro studenty – Gymnázium Oty Pavla“. Realizace zahrnuje odstranění nesoudržných vrstev fasády a provedení nové fasády v celém rozsahu budovy, odstranění příčin vlhnutí zdiva v 1. PP, sanace dotčených vnitřních stěn a soklové části na východní fasádě včetně provedení hydroizolace, demontáž a repase klempířských prvků, úprava venkovního a vnitřního vstupního schodiště a chodby, provedení nového zastřešení nad vstupem do školní budovy pro studenty a nad vedlejším bočním vchodem do budovy.

V souladu s technologickým postupem stavebních prací a závazným stanoviskem HMP MHMP – odbor ochrany prostředí nebylo možné fakticky zahájit stavební práce před 1. 8. 2022. Na rekonstruované fasádě v celém rozsahu hnízdí jiřičky obecné, na něž se ze zákona vztahuje ochrana hnízdišť. V termínu od 20. 4. do 31. 8. nesmí být prováděny v blízkosti jiřiččích hnízd (kruh o poloměru 2 m od středu hnízda) žádné sanační práce, zasíťování a mytí fasády tlakovou vodou. Přípravné a sanační práce byly zahájeny v nejbližším možném termínu, aby bylo možné bez přerušení navázat na práce na fasádě bez porušení závazných podmínek stavebního povolení.

Termín předpokládaného dokončení stavebních prací je v 1. polovině roku 2023.

Tomáš Dunda
3L studio s.r.o.
stavební dozor

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Sázavská pohoda s CK Povoda!

Minulý týden třída 3.A absolvovala klasickou GOP aktivitu, jíž je sjíždění malebné řeky Sázavy. Díky skvělé CK Povoda a ještě lepšímu instruktorovi Kemovi, za doprovodu pana profesora Dostála, paní profesorky Stenské a pana profesora Skály jsme zažili náramný týden v benešovské přírodě. Naše dobrodružná trasa

Celý článek »

Sbírka pro Klokánka

V týdnu od 13. do 17. května tohoto roku proběhl na naší škole charitativní sběr oděvů, obuvi, hraček, knížek a dalších užitečných věcí pro nadační fond KLOKTEX help. Reagovali jsme tak na jejich písemnou prosbu, ve které zmiňovali nedostatek výše zmíněného. Dary jsme zaplnili téměř celou

Celý článek »

Němečtí studenti v Praze

(2. část výměnného pobytu s partnerským gymnáziem ve Wurzenu) Tentokrát bylo naší hostitelskou povinností vyzvednout naše německé přátele na autobusovém nádraží na Florenci a bezpečně je dopravit do Radotína. Následovala prohlídka školy a jejího okolí. Podle rozvrhu jednotlivých studentů pak proběhla výuka s účastí německých partnerů

Celý článek »

GOP u Ignáce aneb varhanní koncert v kostele

Poprvé v historii našeho gymnázia navštívili skoro všichni stávající studenti, konkrétně šest tříd i s náležitým počtem kantorů, kostel svatého Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí. Za účelem poznání varhan a varhanní hudby. Obsadili jsme tuto památku prakticky beze zbytku na tři a půl hodiny. Celá akce

Celý článek »

Odstartuje v Plzni raketa?

V úterý 14. května jsme se v rámci semináře z fyziky vypravili navštívit Západočeskou univerzitu v Plzni. Nebyla to naše první exkurze do Plzně, do areálu univerzity jsme se měli možnost podívat již v prosinci, kdy jsme jeli podpořit naši spolužačku Sandru Barčanskou a její

Celý článek »

Souboj robotů na půdě ČVUT

Dne 25. 4. 2024 se tříčlenný tým GOP jménem Kámen zúčastnil robotické soutěži na technické fakultě ČVUT, konkrétněji na Karlově náměstí. Přípravy začaly asi dva měsíce před soutěží, kdy se zveřejnila úloha, ve které se třídily barevné kostky. První model robota byl během týdne postaven,

Celý článek »

Matematický náboj

V půlce dubna se náš tým zúčastnil soutěže Matematický náboj. Juniorský tým ve složení Vít Vycudilík, Michal Bláha, Matouš Národa, Matěj Jaroš a Oleksandr Loskot dosáhl 84. místa z 200 týmů v České republice. Seniorský tým ve složení Ondřej Sedláček, Barbora Sedláčková, Vít Stružka, Karel Buršík a

Celý článek »

Přečti a natoč 2024: Muž a žena

Ve čtvrtek 9. května 2024 se v aule základní školy konal již čtvrtý ročník filmového festivalu našeho gymnázia. Diváci měli možnost zhlédnout 9 krátkých filmů z amatérských dílen našich studentů, aby následně rozhodli, který z nich je podle jejich mínění ten nejzdařilejší. Každá třída (kromě

Celý článek »

Kácovské soustředění těsně před maturitami 2024

Tentokrát jsme nejeli do neznáma, ale nějaká ta překvapení se přece jenom konala. Už jenom cestování po české železnici je zážitkem. A nemyslím jen malebnost krajiny vůkol, o rozmarech májového počasí ani nemluvě, ale také třeba náhradní autobusovou dopravu, obsluhovanou pracovníky ne úplně nadšenými z nestandardních

Celý článek »

GOP NA PRAŽSKÉM MARATONU

5. 5. 2024 se běžci GOP pod vedením pana profesora Tomáše Dostála zúčastnili, díky postupu ze semifinále, štafety v rámci pražského maratonu. Jednotlivé úseky byly rozděleny na tratě, a to s délkou 4 km, vyjma posledního, který byl 6 kilometrů dlouhý. Studenti měli sraz v centru hlavního města

Celý článek »

Po stopách Karla IV. aneb 1.A na Karlštejně

V úterý 7. 5. 2024 se naše třída 1.A vydala na literárně-historickou exkurzi na blízký Karlštejn. Třída byla rozdělena na 2 skupiny po 15 lidech. Každý ze třídy měl partnera do dvojice, se kterým připravoval před výletem mluvní výstup o určité části nebo zajímavosti Karlštejna.

Celý článek »