Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Oprava fasády budovy školy a realizace nového vstupu pro studenty

V letošním školním roce 2022/23 nás čekají ztížené pracovní podmínky z důvodu opravy fasády budovy školy a stavby nového studentského vchodu. Opravu financuje a řídí náš zřizovatel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. města Prahy. Celá oprava je rozdělena do dvou etap. V první, letní a podzimní, bude opravena fasáda budovy školy včetně sanačních prací souvisejících s odstraněním vlhkosti v suterénu budovy. Na druhou etapu od června do srpna 2023 je plánována realizace nového vchodu pro studenty, oprava vchodu do školnického bytu a dokončení fasády nad vchodem pro studenty.

Více informací ve zprávě Ing. Tomáše Dundy, technického dozoru stavby.

Jana Hrkalová


Od 1. 8. 2022 probíhá akce „Oprava fasády a realizace vstupu pro studenty – Gymnázium Oty Pavla“. Realizace zahrnuje odstranění nesoudržných vrstev fasády a provedení nové fasády v celém rozsahu budovy, odstranění příčin vlhnutí zdiva v 1. PP, sanace dotčených vnitřních stěn a soklové části na východní fasádě včetně provedení hydroizolace, demontáž a repase klempířských prvků, úprava venkovního a vnitřního vstupního schodiště a chodby, provedení nového zastřešení nad vstupem do školní budovy pro studenty a nad vedlejším bočním vchodem do budovy.

V souladu s technologickým postupem stavebních prací a závazným stanoviskem HMP MHMP – odbor ochrany prostředí nebylo možné fakticky zahájit stavební práce před 1. 8. 2022. Na rekonstruované fasádě v celém rozsahu hnízdí jiřičky obecné, na něž se ze zákona vztahuje ochrana hnízdišť. V termínu od 20. 4. do 31. 8. nesmí být prováděny v blízkosti jiřiččích hnízd (kruh o poloměru 2 m od středu hnízda) žádné sanační práce, zasíťování a mytí fasády tlakovou vodou. Přípravné a sanační práce byly zahájeny v nejbližším možném termínu, aby bylo možné bez přerušení navázat na práce na fasádě bez porušení závazných podmínek stavebního povolení.

Termín předpokládaného dokončení stavebních prací je v 1. polovině roku 2023.

Tomáš Dunda
3L studio s.r.o.
stavební dozor

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

…a nezapomeňte si přenést boty!

Banalita zla – termín, který od prvního použití Hannah Arendtovou při soudním procesu s Adolfem Eichmannem vyvolal obrovskou kontroverzi a její odsouzení širokou společností. Aktuálnost a stálá kontroverze kolem tématu se dá doložit horlivou debatou, která po zhlédnutí filmu Hannah Arendt následovala. Do ní a

Celý článek »

Jaká je zdatnost studentů GOP?

Odpověď na otázku v titulku měly dát testy fyzické zdatnosti druhých ročníků středních škol, které se konaly na všech středních školách v České republice a zúčastnilo se jich více než 40 tisíc žáků, a to v disciplínách: leh-sed, shyby (chlapci) či výdrž ve shybu (dívky),

Celý článek »

Za uměním až do srdce Prahy

Ve středu 8. 2. 2023 se první a druhé ročníky vypravily za kulturou do Obecního domu. Díky dochvilnosti našich profesorů všechny třídy vstoupily dovnitř ještě před umrznutím a mohli jsme tak obdivovat krásu secesní výzdoby uvnitř budovy. Nejdříve jsme si vyslechli zajímavé povídání o Antonínu

Celý článek »

Workshop Dílna kráčejících robotů

Dne 9. 2. 2023 jsme pod dohledem paní profesorky Blažíčkové spolu s maturanty a několika nadšenci z nižších ročníků navštívili workshop Dílna kráčejících robotů, který se konal v budově Národní technické knihovny v Dejvicích. Tam jsme díkybohu prakticky všichni dorazili včas (nečekaně), jen došlo k

Celý článek »

Hokejisté GOP třetí v Praze!

Na kluzišti na Letné se uskutečnil nultý ročník pražského středoškolského poháru v rybníkovém hokeji, kterého se zúčastnili i studenti našeho gymnázia. Prvního kola se zúčastnilo 16 týmů, které byly rozdělené do dvou hracích dnů. Naši hokejisté hráli 23. 1. 2023, kdy se jim povedlo suverénně vyhrát všechny

Celý článek »

Hamlet v přímém přenosu

Vloni jsme s velkou skupinou studentů Literárního semináře a dalších studentů GOP navštívili představení Romeo a Julie. Studentům 3.S se Shakespeare evidentně zalíbil, proto sami zorganizovali návštěvu představení Hamleta v divadle ABC. Někteří z nich si Shakespeara přečetli (jiní zase po zhlédnutí prohlásili, že si dílo přečtou). Hamlet

Celý článek »

Vánoční výlet do Drážďan

21. prosince jsme se se třídou sešli v Letňanech. Poměrně dlouho nám trvalo najít východ z metra, nakonec jsme to ale zvládli. Do Drážďan jsme se vydali převážně na vánoční trhy, spojili jsme to ale i s památkami. Milý pan autobusák nás dovezl k hlavnímu nádraží, od kterého

Celý článek »

2. kolo studentských prezidentských voleb

U studentů vyhrál Petr Pavel! Na oficiální prezidentské volby si ještě chvíli počkáme, ale co už známe, jsou výsledky Studentských prezidentských voleb. V zapojených SŠ celé ČR drtivě vyhrál Petr Pavel, a to i na GOP. 18. 1. 2023 se na dopoledne knihovna znovu stala volební

Celý článek »