Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Oprava fasády budovy školy a realizace nového vstupu pro studenty

V letošním školním roce 2022/23 nás čekají ztížené pracovní podmínky z důvodu opravy fasády budovy školy a stavby nového studentského vchodu. Opravu financuje a řídí náš zřizovatel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. města Prahy. Celá oprava je rozdělena do dvou etap. V první, letní a podzimní, bude opravena fasáda budovy školy včetně sanačních prací souvisejících s odstraněním vlhkosti v suterénu budovy. Na druhou etapu od června do srpna 2023 je plánována realizace nového vchodu pro studenty, oprava vchodu do školnického bytu a dokončení fasády nad vchodem pro studenty.

Více informací ve zprávě Ing. Tomáše Dundy, technického dozoru stavby.

Jana Hrkalová


Od 1. 8. 2022 probíhá akce „Oprava fasády a realizace vstupu pro studenty – Gymnázium Oty Pavla“. Realizace zahrnuje odstranění nesoudržných vrstev fasády a provedení nové fasády v celém rozsahu budovy, odstranění příčin vlhnutí zdiva v 1. PP, sanace dotčených vnitřních stěn a soklové části na východní fasádě včetně provedení hydroizolace, demontáž a repase klempířských prvků, úprava venkovního a vnitřního vstupního schodiště a chodby, provedení nového zastřešení nad vstupem do školní budovy pro studenty a nad vedlejším bočním vchodem do budovy.

V souladu s technologickým postupem stavebních prací a závazným stanoviskem HMP MHMP – odbor ochrany prostředí nebylo možné fakticky zahájit stavební práce před 1. 8. 2022. Na rekonstruované fasádě v celém rozsahu hnízdí jiřičky obecné, na něž se ze zákona vztahuje ochrana hnízdišť. V termínu od 20. 4. do 31. 8. nesmí být prováděny v blízkosti jiřiččích hnízd (kruh o poloměru 2 m od středu hnízda) žádné sanační práce, zasíťování a mytí fasády tlakovou vodou. Přípravné a sanační práce byly zahájeny v nejbližším možném termínu, aby bylo možné bez přerušení navázat na práce na fasádě bez porušení závazných podmínek stavebního povolení.

Termín předpokládaného dokončení stavebních prací je v 1. polovině roku 2023.

Tomáš Dunda
3L studio s.r.o.
stavební dozor

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Pátky v proudu myšlenek

Každý měsíc se v pátek po vyučování ve školní knihovně nebo na školní zahradě sejdou milovníci všech možných druhů literatury z řad studentů. Tito studenti si pod vedením pana profesora Bořkovce a paní profesorky Krupové povídají o knihách všech možných druhů… Tedy takto nějak by vypadal strohý

Celý článek »

Začátek adventu na GOP – vánoční dílničky

V pátek odpoledne už běžně neprobíhá výuka. Kromě libých zpěvů (Columbella), tichých tahů na šachovnici (šachový kroužek) a z hřiště vzdálených pokřiků (fotbálek) život na GOP umlká. Jinak tomu bylo 25. 11. 2022. Iniciátorky akce Julie Šutovská a Karolína Hrubá (3.A) vymyslely vánoční tvoření – na vánoční

Celý článek »

Jdeš dnes večer do divadla? No jasně!

Pravidelné návštěvy divadla se staly pro studenty Literárního semináře samozřejmostí. Každý měsíc navštívíme vybrané divadelní představení, v následujícím semináři o něm debatujeme, píšeme určitou reflexi, nejčastěji recenze. Tento školní rok jsme v září navštívili Činoherní klub a v něm Kočku na rozpálené plechové střeše. Byl to pro nás

Celý článek »

Fotbalová elita GOP

Dne 8.11. 2022 se nejlepší fotbalisté Gymnázia Oty Pavla vydali na hřiště Gymnázia Na Pražačce na finále turnaje POPRASK. Přijeli jsme s velkými ambicemi a byli jsme připraveni ovládnout celopražské finále středních škol. Naše gymnázium jelo v excelentní sestavě, došlo pouze k mírnému oslabení oproti prvnímu kolu, jelikož

Celý článek »

Od chaosu k umělé inteligenci

Ve středu 2. 11. 2022 se naše třída 3. S vypravila do Ústavu informatiky Akademie věd ČR, bylo to při příležitosti Dne otevřených dveří. Na místě nás čekalo milé přivítání a malé občerstvení v podobě teplých nápojů. Posadili jsme se do lavic v místnosti, kde se konají

Celý článek »

Golf jako součást života

Sára Kousková, absolventka GOP, se nedávno stala profesionální hráčkou golfu, svou kariérní dráhu v této nové roli zahájila výborně: účastnila se dvou prestižních turnajů (turnaj PRO-AM a LETAS Amundi Czech Ladies Challenge) a v obou získala druhé místo. V rozhovoru s Romanem Pospíšilem, zástupcem hlavního sponzora druhého zmiňovaného turnaje,

Celý článek »

Přijímací zkoušky nanečisto 2023

Vyzkoušejte si přijímací zkoušky nanečisto 2023 na Gymnáziu Oty Pavla. Přijímačky Praha pořádají pro všechny zájemce 7. a 9. tříd přijímací zkoušky nanečisto na Gymnáziu Oty Pavla. Veškeré informace a rezervace termínů na www.prijimacky-praha.cz.

Celý článek »

SCHOOL DEBATE CONTEST

Příležitost změřit své argumentační schopnosti v angličtině letos dostaly 4 týmy – 2.A, 4.S, 3.A a 5.S. Každou třídu reprezentoval tříčlenný tým. Debatní klání se odehrálo v pondělí 31. 10. 2022, a i když probíhalo v odpoledních hodinách po výuce, debatéři na sobě nedali znát únavu a se

Celý článek »

Bohatost života v Milovicích

V pátek 30. 9. 2022 jsme se vypravili na školní exkurzi do Milovic. Jedná se o bývalý vojenský výcvikový prostor, který se nachází nedaleko Benátek nad Jizerou. Protože na toto území dlouho neměla přístup veřejnost, příroda si tu žila svým vlastním životem, a právě proto

Celý článek »

Hlasovat, vymyslet, zařídit, dozvědět se, zmoknout

Byla středa 28. září 2022, Den vzniku samostatného českého státu, velmi brzo ráno a já jsem si s těžkým batohem na zádech razila cestu Prahou až na hlavní nádraží. Tam už stálo několik statečných studentů a profesorů, kteří se, jako já, již těšili, až budou moci

Celý článek »