Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Návštěva Hrdličkova muzea

Ve středu 9. 12. se třídy 5.S a 3.A pod vedením paní profesorky Svobodové zúčastnily exkurze v Hrdličkově muzeu člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Když jsme dorazili na místo, přivítaly nás studentky forenzní antropologie, které se výborně zhostily rolí našich průvodkyň. My, natěšení studenti, jsme se rozdělili do dvou skupin, abychom si v relativně malém, nicméně exponáty přeplněném, muzeu měli prostor vše důkladně prohlédnout, a zároveň v časovém limitu stihli obě fáze prohlídky, které pro nás byly přichystány.

V první části prohlídky jsme se pozastavili u vitrín, ve kterých jsme mohli porovnat lebky různých zvířat, kostru muže a ženy či nalézat zranění na kostře gorily. Velmi zajímavé byly exponáty lidských kosterních pozůstatků, na kterých se projevily deformace po prodělání rozličných nemocí, úrazů či záměrných zásahů. Jak již k přírodovědnému muzeu neodmyslitelně patří, nechyběly ani exponáty naložené ve formalínu, které v nás budily jak údiv, tak lehkou nevolnost. Nakonec jsme se ještě stihli dozvědět, že jedna z vystavených koster patří profesorovi, který na přírodovědecké fakultě vyučoval.

Pak jsme nadšeně pokračovali na druhou část programu, interaktivní workshop „Sběratelé kostí“. Tam jsme měli nejprve sestavit lidskou kostru a následně jsme si povídali o tom, jak můžeme rozlišit pohlaví jen po prohlédnutí lebky nebo pánve či jak se dá pomocí kostí zjistit věk. Seznámili jsme se tak se zajímavou problematikou práce forenzních antropologů.

Celá akce byla velmi příjemným zpestřením běžné výuky, získané vědomosti jsme uplatnili v nejbližších hodinách biologie a vysloužili si obdivné pohledy spolužáků, kteří v době naší návštěvy Hrdličkova muzea trávili čas na lyžařském zájezdu.

Klára Vlková, 5.S

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Výuka v říjnu 2020

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 10. 2020 se výuka v říjnu upravuje takto: Pro třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 3.S, 4.S, 5.S, 6.S je zakázána osobní přítomnost ve škole a pokračují v distanční výuce až do 23. 10. 2020. Na

Celý článek »

Adaptační kurz 1.S a 1.A

Začátkem září jsme my třídní 1.A a 1.S vyrazili se svými novými svěřenci na třídenní adaptační kurz do Šlovic, příjemného rekreačního areálu poblíž Berounky, obklopeného nádhernou přírodou. Cílem bylo, abychom se co nejlépe poznali, což se podařilo, myslím, na výbornou. Vedoucí z pořádající agentury připravili studentům

Celý článek »

Přechod na distanční výuku

Dle rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 1. 10. 2020 přecházejí všechny třídy vyššího stupně GOP 3.S, 4.S, 5.S, 6.S, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A na distanční výuku účinností od 5. října 2020. Organizace distanční výuky (ke stažení). Třídy nižšího stupně GOP 1. S

Celý článek »

“Nešťastná 13”

23. září 2020 se na hřišti Prag City Golf  Zbraslav uskutečnil 14. ročník MMČR středoškolských družstev v golfu. Kdo věří na nešťastnou 13, by jasně viděl příčinu bramborové medaile našeho družstva. Ano, byla to právě jamka č.13, která prověřila golfové umění našich hráčů a velkou měrou

Celý článek »

Drahomíra Irglová oceněna stříbrnou medailí Senátu PČR

U příležitosti Dne české státnosti, v pátek 25. 9. 2020, ocenil předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil stříbrnou medailí 27 českých osobností. PhDr. Drahomíra Irglová, bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získalamedaili za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů. V Hlavním sále Valdštejnského paláce předseda

Celý článek »

Nařízení Ministerstva zdravotnictví – mimořádné opatření

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 platí od čtvrtka 10.9. 2020 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Zároveň žádám všechny studenty o důsledné užívání desinfekce po příchodu do budovy školy,

Celý článek »

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest

Dle nařízení č. 8/2020 Hygienická stanice hlavního města Prahy platí od 14. 9. 2020  zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Vzhledem k nárůstu epidemie Covid19 v posledních dnech, doporučuji užívání respirátorů, roušek ve společných prostorech

Celý článek »

Větrem hnáni za poznáním

Jeden den přípravného týdne strávil i letos učitelský sbor mimo školu. Konec srpna je pro pedagogy podivným obdobím. Škola zeje prázdnotou a učitelé jsou myšlenkami zčásti v týdnech předchozích a zčásti v těch následujících. Proto se zdá být ideálním řešením společný výlet, na němž se líčí zážitky

Celý článek »

Informace pro zákonné zástupce k provozu Gymnázia Oty Pavla od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, z dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 ze dne 17. 8. 2020 a následných aktualizací plynou následující skutečnosti, které je třeba dodržet a zajistit: Od studentů se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu

Celý článek »