Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

Mezinárodní zasedání Evropského parlamentu mládeže v Lipsku

První přípravy k přijetí na zasedání v Lipsku započaly už o několik měsíců dříve. Již na podzim roku 2014 jsem se se třemi dalšími studenty přihlásila do Národní výběrové konference EPM, odkud měli vybraní jedinci možnost dále pokračovat na mezinárodní fóra a ta nejprestižnější mezinárodní zasedání.

Výběrovému kolu předcházela předkola, ve kterých jsme měli obhájit svůj nárok na postup do kol výběrových. Díky velké píli a snaze celé školní delegace se nám podařilo všechny o svém zájmu přesvědčit, a tak jsme byli všichni vybráni na Národní výběrovou konferenci pořádanou na jaře roku 2015 ve Zlíně. Zde už jsme soutěžili každý sám za sebe v jednotlivých komisích. Spolu s několika dalšími českými delegáty jsem měla tu čest být zvolena jako účastnice na mezinárodním zasedání konaném v listopadu 2015 v Lipsku. Zvolila jsem si komisi zaměřenou na ekonomiku Evropské unie, především restrukturalizaci eurozóny, a začala se připravovat na jedenáctidenní konferenci.

EVP_L2_2016Do Lipska dorazilo přes tři sta delegátů ze zemí Evropské unie, ale i několika dalších zemí, jako je Arménie, Ázerbájdžán, Švýcarsko, Turecko či Norsko. Bylo velmi zajímavé poslouchat názory delegátů z jednotlivých zemí, neboť se často velmi různily. Celá akce byla perfektně zorganizovaná a mimo tradiční program v komisích jsme měli možnost se podívat po historickém centru Lipska a nejbližších významných lokalitách.

EVP_L1_2016Jsem velmi vděčná za tuto cennou zkušenost a možnost najít si nové přátele i z ciziny.

Zuzana Hovorková, 5.S

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Výuka v říjnu 2020

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 10. 2020 se výuka v říjnu upravuje takto: Pro třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 3.S, 4.S, 5.S, 6.S je zakázána osobní přítomnost ve škole a pokračují v distanční výuce až do 23. 10. 2020. Na

Celý článek »

Adaptační kurz 1.S a 1.A

Začátkem září jsme my třídní 1.A a 1.S vyrazili se svými novými svěřenci na třídenní adaptační kurz do Šlovic, příjemného rekreačního areálu poblíž Berounky, obklopeného nádhernou přírodou. Cílem bylo, abychom se co nejlépe poznali, což se podařilo, myslím, na výbornou. Vedoucí z pořádající agentury připravili studentům

Celý článek »

Přechod na distanční výuku

Dle rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 1. 10. 2020 přecházejí všechny třídy vyššího stupně GOP 3.S, 4.S, 5.S, 6.S, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A na distanční výuku účinností od 5. října 2020. Organizace distanční výuky (ke stažení). Třídy nižšího stupně GOP 1. S

Celý článek »

“Nešťastná 13”

23. září 2020 se na hřišti Prag City Golf  Zbraslav uskutečnil 14. ročník MMČR středoškolských družstev v golfu. Kdo věří na nešťastnou 13, by jasně viděl příčinu bramborové medaile našeho družstva. Ano, byla to právě jamka č.13, která prověřila golfové umění našich hráčů a velkou měrou

Celý článek »

Drahomíra Irglová oceněna stříbrnou medailí Senátu PČR

U příležitosti Dne české státnosti, v pátek 25. 9. 2020, ocenil předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil stříbrnou medailí 27 českých osobností. PhDr. Drahomíra Irglová, bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získalamedaili za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů. V Hlavním sále Valdštejnského paláce předseda

Celý článek »

Nařízení Ministerstva zdravotnictví – mimořádné opatření

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 platí od čtvrtka 10.9. 2020 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Zároveň žádám všechny studenty o důsledné užívání desinfekce po příchodu do budovy školy,

Celý článek »

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest

Dle nařízení č. 8/2020 Hygienická stanice hlavního města Prahy platí od 14. 9. 2020  zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Vzhledem k nárůstu epidemie Covid19 v posledních dnech, doporučuji užívání respirátorů, roušek ve společných prostorech

Celý článek »

Větrem hnáni za poznáním

Jeden den přípravného týdne strávil i letos učitelský sbor mimo školu. Konec srpna je pro pedagogy podivným obdobím. Škola zeje prázdnotou a učitelé jsou myšlenkami zčásti v týdnech předchozích a zčásti v těch následujících. Proto se zdá být ideálním řešením společný výlet, na němž se líčí zážitky

Celý článek »

Informace pro zákonné zástupce k provozu Gymnázia Oty Pavla od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, z dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 ze dne 17. 8. 2020 a následných aktualizací plynou následující skutečnosti, které je třeba dodržet a zajistit: Od studentů se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu

Celý článek »