Aktuality z Gymnázia Oty Pavla

13 studentů má za sebou zkoušku University of Cambridge

Myslím, že mezinárodní zkoušku z angličtiny zvanou FCE (Cambridge English: First) již téměř nemusím představovat. Naše Gymnázium Oty Pavla v Radotíně poskytuje možnost studentům připravit se na téměř 4hodinovou sekvenci 4 částí této zkoušky již jedenáctým rokem a vždy se k tomu neskromně hlásíme. Jak by ne, počet úspěšných absolventů této zkoušky se na naší škole blíží číslu 140 a další noví adepti se na ni už pilně připravují.

FCE_2Certifikát o cambridgeské zkoušce spolehlivě vypovídá o tom, jaké jazykové dovednosti studenti mají. Studenti v této úrovni B2 s přehledem zvládají běžnou psanou i telefonickou komunikaci, čtou učebnice a články a běžně komunikují s rodilými mluvčími. Mohu také potvrdit, že umí být anglicky velmi vtipní a rozhodně rozumí i ledajakým vtipům.

Jak hlásí nadpis tohoto textu, tentokrát přistál certifikát v rukou celkem 13 úspěšným studentům. Tito pracanti v prosincových a lednovém termínu úspěšně složili Cambridge English: First (FCE), tedy úroveň B2, jednu z mezinárodních zkoušek University of Cambridge ESOL (English for Speakers of other Languages).

FCE_1A to není vše! Složením této zkoušky se zároveň jedná o efektivní přípravu pro další zkoušky vyšších úrovní, jako např. CAE nebo CPE. A potvrdilo se! Pět z těchto 13 studentů získalo nejvyšší možné hodnocení A, jež jim vyneslo vydání certifikátů, které navíc stvrzují nejen „an ability at Level 2“, ale rovněž “Council of Europe Level C1“, tedy potvrzení vyšší úrovně C1 = Cambridge English: Advanced (CAE). Vysloužili si ji např. ziskem 186 bodů z celkových 190, tedy téměř 98% úspěšností). Co ještě nelze pominout, některým dalším studentům s hodnocením úrovně B chybělo jen pár bodů (1-2) k dosažení známky A.

13studentůFCETyto mezinárodní zkoušky uznává více než 12 000 zaměstnavatelů, mj. finančních institucí a nadnárodních společností, jakož i univerzit po celém světě. Otevírají tím dveře i těmto 13 studentům k dalším „advanced“ zkušenostem a možnostem. Držím jim palce!

Ing. Irena Burianová, lektorka kurzů

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Výuka v říjnu 2020

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 10. 2020 se výuka v říjnu upravuje takto: Pro třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 3.S, 4.S, 5.S, 6.S je zakázána osobní přítomnost ve škole a pokračují v distanční výuce až do 23. 10. 2020. Na

Celý článek »

Adaptační kurz 1.S a 1.A

Začátkem září jsme my třídní 1.A a 1.S vyrazili se svými novými svěřenci na třídenní adaptační kurz do Šlovic, příjemného rekreačního areálu poblíž Berounky, obklopeného nádhernou přírodou. Cílem bylo, abychom se co nejlépe poznali, což se podařilo, myslím, na výbornou. Vedoucí z pořádající agentury připravili studentům

Celý článek »

Přechod na distanční výuku

Dle rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 1. 10. 2020 přecházejí všechny třídy vyššího stupně GOP 3.S, 4.S, 5.S, 6.S, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A na distanční výuku účinností od 5. října 2020. Organizace distanční výuky (ke stažení). Třídy nižšího stupně GOP 1. S

Celý článek »

“Nešťastná 13”

23. září 2020 se na hřišti Prag City Golf  Zbraslav uskutečnil 14. ročník MMČR středoškolských družstev v golfu. Kdo věří na nešťastnou 13, by jasně viděl příčinu bramborové medaile našeho družstva. Ano, byla to právě jamka č.13, která prověřila golfové umění našich hráčů a velkou měrou

Celý článek »

Drahomíra Irglová oceněna stříbrnou medailí Senátu PČR

U příležitosti Dne české státnosti, v pátek 25. 9. 2020, ocenil předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil stříbrnou medailí 27 českých osobností. PhDr. Drahomíra Irglová, bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získalamedaili za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů. V Hlavním sále Valdštejnského paláce předseda

Celý článek »

Nařízení Ministerstva zdravotnictví – mimořádné opatření

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 platí od čtvrtka 10.9. 2020 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Zároveň žádám všechny studenty o důsledné užívání desinfekce po příchodu do budovy školy,

Celý článek »

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest

Dle nařízení č. 8/2020 Hygienická stanice hlavního města Prahy platí od 14. 9. 2020  zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochrany dýchacích cest – respirátor, rouška ve společných vnitřních prostorech budov škol. Vzhledem k nárůstu epidemie Covid19 v posledních dnech, doporučuji užívání respirátorů, roušek ve společných prostorech

Celý článek »

Větrem hnáni za poznáním

Jeden den přípravného týdne strávil i letos učitelský sbor mimo školu. Konec srpna je pro pedagogy podivným obdobím. Škola zeje prázdnotou a učitelé jsou myšlenkami zčásti v týdnech předchozích a zčásti v těch následujících. Proto se zdá být ideálním řešením společný výlet, na němž se líčí zážitky

Celý článek »

Informace pro zákonné zástupce k provozu Gymnázia Oty Pavla od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, z dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 ze dne 17. 8. 2020 a následných aktualizací plynou následující skutečnosti, které je třeba dodržet a zajistit: Od studentů se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu

Celý článek »